Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Separerade badtider är diskriminerande

Artikel 60 av 80
Striden om kvinnobadet
Visa alla artiklar

Annons

Att separera kvinnor från män under simning i kommunala badhus är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Medan fenomenet har alltid funnits i några andra länder. Att reglera täckandet av människornas kropp har varit ett centralt ämne i religionen. Att religioner skapat gemensamma värderingar och normer i samhällen där de expanderat är bekant. Att normer och värderingar är sociala strukturer som förändras med samhällets infrastrukturella utvecklingar är också bekant.

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige från mitten av föregående sekel har ändrat Sverige från ett agrart samhälle till ett liberalt samhälle. Detta har inneburit att normer och värderingar, som, synen på religion och på kvinnornas emancipation har gått inom en reell omdaning.

Dessa enorma förändringar i det svenska samhällets struktur kom inte gratis. Den infrastrukturella förändringen i svensk ekonomi inrättade olika politiska partier med olika ideologier, möjliggjorde kvinnorörelsernas utveckling och skapade rum för den intellektuella dialog som slutligen ledde till att förbereda omständigheter där nya idéer kunde implementeras.

I några andra länder har sådana ekonomiska och sociala utvecklingar inte ägt rum. Orsaken är flera, men den hade absolut inte geografiska, etniska, religiösa eller rasistiska grunder. Den ekonomiska utvecklingen är grunden till utvecklingen av normer i ett samhälle. Med utvecklingen av normer menas här att människor (både kvinnor och män) upphöjs till medborgare. Medborgarskap betyder också respekt till olikhet i alla former. Denna utveckling är viktig att komma ihåg när vi diskuterar normer oavsett när vi anammar dem via religion eller kultur.

Historiskt bottnar kvinnornas exploatering i en ekonomisk kontext. Arv och barn har varit vitala ekonomiska resurser i de traditionella samhällena.På grund av att kvinnor föder barn blev deras kropp ett filosofiskt ämne för män för att reglera egendomar som barnen kommer slutligen att ärva. Män såg till att familjens mark och boskap inte skulle gå till en annan familj eller grupp. Därför ärvde flickor och kvinnor inte eller ärvde en tredje del av manliga medlemmar i familjen. De traditionella samhällen som oftast också är patriarkala, reglerade dessa resurser med texter som tillskrevs högra makter och gett rätten till män att ärva och behålla barnen.

I de moderna samhällena är både arv och barns vårdnad reglerad av lagar som jämställer människor utan att ta hänsyn till kön. Det moderna samhället reglerar familjens och samhällets resurser på ett helt annat sätt.

Att män och kvinnor ska ha separerade badhustider i Sverige är ett reellt slag mot de humana värderingar som vi alla är stolta över och som är produkt av en lång rad av samhällelig utveckling. Sexualisering av kvinnornas kropp är egentligen ett resultat av traditionella mäns rädsla att via barn förlora arv (ekonomiska resurser). Alla dessa reglar kring kvinnornas kropp och klädsel som tillskrivs helga böcker eller kultur är en skamlig fossil av männens skräck att förlora makt.

I Sverige har vi lagar att straffa brottslingar som våldtar kvinnor. Kvinnorna ska inte straffas med att inte får simma på grund av att i miljön finns män. Detta är ett hårt slag på männens hederlighet och ett fatalt slag på kvinnornas självständighet.

Salam Zandi

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Alla artiklar i
Striden om kvinnobadet
Annons