Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Seriös företagsutveckling hotas i Västerås

Annons

Torbjörn Larsson, ordförande för Företagarna i Västerås ondgör sig i en debattartikel i VLT den 18 februari över att jag och Mats Pettersson i en motion till fullmäktige önskar ge kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera kommunens upphandlingsreglemente så att det klart framgår att leverantörer till kommunen ska följa gällande svenska kollektivavtal.

"Låt oss bestämma själv vad som är rätt eller fel," säger Torbjörn som företagare. Så enkelt är det inte att företagare får bestämma själva på den svenska arbetsmarknaden. Den arbetsrättsliga tvist som under hösten 2004 varit aktuell i Vaxholms kommun gör det nödvändigt att se över Västerås kommuns upphandlingsreglemente. Tvisten som har handlat om att kravet på svenska kollektivavtal ska tillämpas på arbetsplatser i Sverige har kraftigt försenat ombyggnaden av en kommunal skola.

Det är mycket viktigt att Västerås kommun som en seriös offentlig upphandlare agerar enligt de spelregler som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Till skillnad mot de flesta andra länder i Europa har Sverige ingen lagstiftning om minimilöner. Denna fråga har i stället överlåtits till arbetsmarknadens parter, och rent praktiskt sker detta genom kollektivavtal som reglerar löner och anställningsvillkor.

Möjligheten att som offentlig upphandlare ställa krav på kollektivavtal stärks också i EU:s nya Upphandlingsdirektiv, där bland annat följande sägs i punkt 34: "Gällande lagar, förordningar och kollektivavtal rörande arbetsvillkor och arbetarskydd, på såväl nationell nivå som gemenskapsnivå, är tillämpliga vid fullgörandet av ett offentligt kontrakt om dessa bestämmelser och tillämpningen av dem överensstämmer med gemenskapsrätten."

Självklart ska vi ha en stor öppenhet mot att företag i Västerås och från andra länder ges möjlighet att utföra tjänster och entreprenader i Västerås, men det ska lika självklart ske på samma villkor som gäller för företag med kollektivavtal och schysta löner. Vid upphandlingar av offentliga tjänster ska huvudentreprenören ansvara för att alla eventuella underentreprenörer följer de spelregler som gäller på den svenska arbetsmarknaden.

Kommunen ska löpande ha rätten att kontrollera om avtalet följs. För kommunen är det också viktigt att se till att spelreglerna är klara, så att vi inte hamnar i en långdragen tvist på det sätt som skett i Vaxholms kommun.

I Norge finns sedan flera år ett samarbetsforum mot den ekonomiska brottsligheten. I samverkan mellan skatteverket, kommunförbundet, arbetsgivarna och facket arbetar de mot den ekonomiska brottsligheten inom en rad områden;

4 Öka kunskaperna om och orsakerna till svart ekonomi.

4 Informationsinsatser mot skolan.

4 Förebyggande arbete mot utvalda branscher.

Det norska exemplet har varit framgångsrikt, bland annat har skattemoralen förbättrats kraftigt, 20 procentenheter under tiden1980-2003.

Är exemplet från Norge något att ta efter för Företagarna i Västerås? Från LO är vi intresserade att arbeta för seriös företagsutveckling!

Inge Ahlbäck

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons