Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SHR: Sänkt restaurangmoms ger 400 nya jobb i Västmanland

Den 1 juli sänkte Finland restaurangmomsen. Efter Frankrike och Belgien blev Finland det tredje EU-landet som sänkte efter att EU-kommissionen gav möjlighet till detta från och med 2009. Men Sverige har fortfarande världens högsta restaurangmoms.

Annons
Mat ger jobb. SHR tror det blir fler jobb med lägre restaurangmoms.

Här är dessutom momsen på mat serverad på restauranger mer än dubbelt så hög som på färdiglagad mat i en livsmedelsbutik.

Utifrån den rapport som Handelns Utredningsinstitut (HUI) har genomfört på vårt uppdrag skulle en sänkning av restaurangmomsen från dagens 25 till 12 procent, samma nivå som på livsmedel, innebära att mellan 7 000 och 34 000 arbetstillfällen skapas i Sverige. Vi bedömer att åtminstone 15 000 nya jobb är rimligt att vänta vid denna åtgärd. Det motsvarar en sänkning av ungdomsarbetslösheten med nästan 10 procent.

Restaurangnäringen i Västmanland omsätter i dag 1,4 miljarder kronor per år och ger 2 200 personer jobb. Om en sänkt restaurangmoms skulle få samma goda effekt i Västmanland som i landet som helhet, skulle det betyda 400 nya jobb här.

Restaurangbranschen är en av de viktigaste inkörsportarna till arbetslivet. I grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar och personer med utländsk bakgrund, är det mycket vanligt att det första arbetet sker på just en restaurang. Sex av tio anställda i branschen är under 34 år. Nästan en tredjedel är utlandsfödda. En sänkt restaurangmoms skulle innebära stora möjligheter för restaurangerna att anställa och därför vara ett effektivt verktyg för att nå de grupper som i dag befinner sig i utanförskap.

Samtidigt är stödet tydligt hos allmänheten för att det ska vara samma moms på färdigmat i livsmedelsbutiker som på restaurangmat. Enligt en opinionsundersökning som vi låtit Novus opinion genomföra tycker sex av tio att det är fel att momssatserna på mat är olika. Fler än hälften svarar att de skulle äta ute oftare om restaurangmomsen sänktes. En sänkning av restaurangpriserna motsvarande en momssänkning på 13 procentenheter skulle innebära en besparing motsvarande två uteluncher per månad för den som äter lunch ute varje arbetsdag.

Politiker från båda blocken talar sig varma om ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden och vikten av att få ner ungdomsarbetslösheten. Vi är därför förvånade över att de väljer att inte se potentialen i den enkla åtgärden att sänka restaurangmomsen och därigenom skapa nya jobb för ungdomar. Regeringen har haft ett och ett halvt år på sig att genomföra sänkningen utan att göra det. I stället lovar de att tillsätta utredningar. Socialdemokraterna väljer å andra sidan att inte alls lyfta frågan, utan talar i stället om att avskaffa sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga under 25. I vår bransch skulle det över en natt göra ungdomar över en miljard kronor dyrare att anställa.

Sänkt restaurangmoms är en unik möjlighet att hantera flera viktiga och angelägna samhällsekonomiska utmaningar samtidigt. Priset för att låta bli riskerar att bli väldigt högt. Inte bara för våra medlemsföretag, utan för alla i Västmanland och resten av landet som vill få den efterlängtade foten in på arbetsmarknaden som restaurangbranschen erbjuder. 15 000 nya jobb, varav 400 i Västmanland. Har vi verkligen råd att låta bli?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons