Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SJ vill förbättra tågtrafiken i Mälardalen

Annons

De senaste åren har Mälardalen utvecklats till en av Sveriges viktigaste tillväxtmotorer. En förutsättning är fungerande kommunikationer. Detta är vi fullt införstådda med. Tremiljardersinvesteringen i nya dubbeldäckare är bevis på att vi vill delta i utvecklingen.

Orsakerna till den ansträngda trafiksituationen är något av en paradox. Problem som opunktlighet och andra störningar beror på något så positivt som att allt fler vill åka tåg. Efterfrågan har lett till en snabb ökning av antalet tåg, vilket i sin tur lett till att de spår som finns inte räcker till. Systemet har drabbats av infarkt. Svealandsbanans enkelspår byggdes om 1996 för att minska restiden mellan Eskilstuna-Stockholm med 40 minuter. Banan dimensionerades för timmestrafik men i dag går tågen i högtrafik var 20:e minut för att klara en resandeökning på 600 procent!

Den ovanligt långa och snörika vintern slet hårt på tåg och infrastruktur och punktligheten försämrades. Samtidigt fortsatte de tekniska problem som följer med nya tåg.

Självklart har vi på SJ tagit detta på största allvar. Några exempel på vad vi hittills gjort är:

*Rekrytering av 35 nya lokförare och ombordpersonal, för att öka beredskapen vid sjukdom och utbildning.

*Hårda krav på tågleverantören Alstom för att lösa de tekniska problemen med dubbeldäckarna så fort det bara går.

*SJ har nu permanent tagit över trafikinformationen i Stockholm från Banverket. I framtiden ska detta gälla även fler orter längs Mälar- och Svealandsbanan.

*Nyanställning av 14 trafikinformatörer för att kunna lämna bästa tänkbara information till resenärer.

Punktligheten är i dag 84 procent i högtrafik för alla SJ:s tåg i Mälardalen. Endast 0,7 procent av alla avgångar har helt eller delvis ställts in den senaste månaden. Det är en klar förbättring men långt ifrån nog och arbetet fortsätter. Förutsättningarna för en dramatisk förbättring av punktligheten är dock begränsade. När vi gjort allt vi kan för att lösa de problem som beror på fordon och personalbrist återstår cirka 60 procent av trafikstörningarna. Det i särklass största problemet är bristen på spår.

Under rusningstid trängs ett stort antal regionaltåg och pendeltåg på ett och samma spår in till och ut ur Stockholm. Marginalerna är obefintliga. Det innebär att ett tåg som avgår bara en eller två minuter för sent ofta blir 15 minuter försenat till slutstation. Trafiken är helt enkelt för tät och det finns ingen som helst kapacitet för att hämta in tid som förlorats, tvärtom.

Här är vi tillbaka till vår paradox: Fler pendlarresenärer ställer högre krav på sin transport, det moderna samhället kräver att tågen ska gå oftare och snabbare. SJ vill självklart köra så många och snabba tåg som möjligt. Men när spåren är fyllda av köande tåg hjälper det föga att köra ut ännu fler och orsaka totalstopp.

Det här handlar inte om vilket tågbolag som kan köra tåg bäst. Och det handlar naturligtvis inte om någon ovilja från SJ:s sida. Tvärtom! Vi har försökt pressa tiderna och planera för fler avgångar men på grund av bristen på spår, blir vi i stället tvungna att förlänga restiden med sex minuter mellan Västerås och Stockholm. Vi inser att det är en förändring i fel riktning, men i valet mellan två dåliga lösningar hoppas vi att 6 minuter är ett rimligt pris för en pålitlig tidtabell.

SJ:s styrelse uttalade i höstas enhälligt att vi behöver investera i bättre spårkapacitet till och från våra storstäder och att Banverket behöver mer medel för att underhålla de spår vi redan har. Vi fick då inte ens ett instämmande mummel från alla de kommunalråd som nu klagar högljutt. Vill ni att trafiken i Mälardalen ska fungera på det sätt ni begär förutsätter det politiska beslut - och det är bråttom. Regional tillväxt förutsätter god infrastruktur och järn-vägen tillgodoser inte bara transportbehovet utan värnar också miljön och minskar Sveriges oljeberoende.

Ulf Adelsohn

Jan Forsberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons