Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Självreglering effektivast mot könsdiskriminerande reklam

Annons

Självreglering är överlägsen den eventuella lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam som nu utreds. Diskriminering på grund av kön är aldrig acceptabelt. Därför är det viktigt att vi hela tiden debatterar vad vi tycker är könsdiskriminerade reklam och hur självregleringen kan utvecklas och anpassas.

Just nu pågår en utredning för att se hur man kan lagstifta mot reklam som är könsdiskriminerande. Vi välkomnar den debatt

i frågan som utredningen för med sig. Men konstaterar samtidigt att det finns betydande svårigheter med att angripa könsdiskrimineringen på reklamens område med lagstiftning.

Vi tycker själva att det vore mycket olämpligt att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam. Dagens system med självreglering är såväl det mest effektiva sättet att motverka övertramp som det samhällsekonomiskt mest försvarbara. En lagstiftning på området riskerar också att få oanade och oönskade konsekvenser för yttrandefriheten.

Debatten om könsdiskriminerande reklam är inte ny men ständigt aktuell. Näringslivets Etiska råd mot könsdiskriminerande reklam (ERK) inrättades av näringslivet redan 1988 för att motverka könsdiskriminering i reklam. Könsdiskriminerande reklam är alltid dålig reklam på grund av att den sänder fel signaler, vilket skadar avsändaren såväl på kort som på lång sikt. Därför är näringslivets beteende oerhört viktigt.

Den främsta fördelen med egenåtgärder är att det är lättare att snabbt anpassa dem till en föränderlig verklighet. På så sätt kan egenåtgärder vara modernare, flexiblare och mer relevanta jämfört med lagar som tar tid att ändra och kan uppfattas som alltför generella och irrelevanta. Egenåtgärder som en bransch själv varit med om att ta fram leder dessutom till större förståelse, respekt och efterlevnad. Egenåtgärder blir slutligen också billigare för samhället och skattebetalarna eftersom färre ärenden hamnar i domstolar, vilket gör att domstolarna kan lägga tid och skattemedel på ärenden av större dignitet.

De företag som utgör vår bransch är också de som kan den bäst. Men vi ser gärna att utformningen av självregleringen och egenåtgärder sker i samråd med representanter för lagstiftarna. Det kan finnas aspekter som absolut måste tas i beaktande. Dels för att lagstiftarna ska kunna tänka sig att acceptera självreglering som ett alternativ till lagstiftning. Dels för att självregleringen ska fungera bra, inte bara utifrån branschens perspektiv utan också utifrån omvärldens. Överhuvudtaget är det viktigt att alltid vara lyhörd och medveten om hur andra än vi själva ser på det vi gör och ta hänsyn till det.

ERK bidrar på ett positivt sätt till debatten kring könsdiskriminerande reklam. När ERK fäller ett anmält bidrag offentliggörs det och debatteras. Sedan ERK inrättades har antalet anmälningar och fällningar inte ökat, vilket vi tolkar som att ERK fungerar.

Intressant är att de ärenden som kommer in och fälls ofta handlar om reklam som är producerad i utlandet, inte av svenska reklambyråer. Många ärenden rör också reklam från små annonsörer och med mycket begränsad spridning. I de flesta fall handlar det i första hand om ren okunnighet.

Det finns ett behov att vara uppmärksam på utvecklingen av den könsdiskriminerande reklamen. Och vi är beredda att prova nya vägar. Hittills har vi bara pratat om könsdiskriminerande reklam. Inte om annan sexualisering av det offentliga rummet som kan förekomma på exempelvis kvällstidningars löpsedlar eller i TV-kanalers dokusåpor.

Vi diskuterar gärna med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni om det är lämpligt att utöka ERK:s granskning till att även omfatta annan sexualisering av det offentliga rummet. Vi vill ha en dialog med media för att se vad de är beredda att göra för att stävja annan sexualisering av det offentliga rummet. Och vi vill också diskutera hur man kan införa ett ERK på europeisk nivå. Sverige är nämligen ett föregångsland på området!

Anders Ericson

vd Sveriges Annonsörer

Pia Grahn Brikell

vd Sveriges Reklamförbund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons