Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukgymnast och Gröna bilister: Inte bilen under milen

Annons

Vi blir alltmer stillasittande, samtidigt som klimatförändringarna accelererar. Hittills har de båda frågorna behandlats var för sig. Ett smartare folkhälsoarbete som bidrar till minskad klimatpåverkan får däremot dubbel effekt. 80 procent av befolkningen över 30 år är otillräckligt fysiskt aktiva varav 15-30 procent är helt fysiskt inaktiva. Att få befolkningen mer aktiv borde vara en prioriterad fråga för regeringen, särskilt som det samtidigt skull kunna bidra till en minskad klimatpåverkan från våra transporter. Fysiskt aktiva lever i snitt sex till nio år längre än fysiskt inaktiva och har en halverad risk för diabetes, hjärtinfarkt och stroke samt en minskad risk för många former av cancer. Självklart är också andelen överviktiga lägre. Dessutom minskar risken för depression väsentligt och känslan av livskvalitet och välbefinnande ökar.

kad fysisk aktivitet minskar statskassans kostnader för sjukskrivningar och gynnar arbetsgivaren i form av friskare

personal och minskat produktionsbortfall. Rätt utformat innebär ökad fysisk aktivitet dessutom att de klimat-, miljö-, buller- och trängselproblem som bilen ger upphov till minskar. Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och en stor del av dem är onödiga - man skulle komma fram snabbare med cykel, kollektivtrafik eller gång och samtidigt må bättre.

öteborg har beräknat miljönyttan med cykling. Tack vare cyklisterna slipper Göteborg 31 ton växthusgaser, 75 kilo cancerframkallande partiklar och 40 kilo försurande svavelsot - varje dag! Med så tydliga siffror, står det klart att en ökad

andel fysiskt aktiva i form av cyklister bör vara ett självklart samhällspolitiskt mål.

Men också kollektivtrafiken ger stora hälsovinster. Den som åker kollektivt rör sig i snitt fyra gånger längre per dag än den som tar bilen. En ökad andel resenärer med buss, spårvagn och tåg är förstås också en viktig del av en offensiv klimatpolitik.

Det går att komma långt på frivillig väg. Varje arbetsgivare bör ge sina anställda friskvård på betald arbetstid och försöka lösa företagets resebehov på sätt som minskar klimatpåverkan och förbättrar hälsan. Skolor bör i samarbete med föräldrar minska bilskjutsandet till skolan. Fler kommuner bör göra som Malmö och ifrågasätta de "löjliga bilresorna". På nationell nivå vill vi se kampanjen Inte bilen under milen!

För att snabbt nå ännu längre är det dags för en översyn av de politiska styrmedlen. Varför får man milersättning om man tar bilen, men inte om man cyklar eller tar bussen? Varför är det skattefritt att ge anställda ett gymkort så man kan trampa motionscykel, men förmånsbeskattas om man vill ge en riktig cykel att trampa till och från jobbet på?

Klimathotet är akut och folkhälsan hotas av alltför mångas stillasittande. Låt oss hitta lösningar på båda problemen - samtidigt!

Anna Hertting

ordförande, Sjukgymnasternas riksförbund

Jakob Lagercrantz

ordförande, Gröna Bilister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons