Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukhusläkarna i Västmanland: Medicinskt ledarskap behövs

Annons
Primärvården. Debattörerna skriver att ett kompetent ledarskap skulle kunna hålla kursen stadigare och priset nere för skutan sjukvården. foto: scanpix

Sedan 1980-talet har den medicinska professionens inflytande i sjukvården kraftigt minskat och ersatts av ökad politikermakt och en svällande byråkrati.

Från 1990-2005 har Västmanlands Läkarförening aktivt deltagit i en av de mest långtgående omstruktureringarna i den svenska sjukvården. Vi har kunnat vara proaktiva och samverkat på alla nivåer med arbetsgivaren Landstinget Västmanland.

Sedan Läkarföreningen fördes bakom ljuset vid den famösa upphandlingen av primärvård 2004 har avtal om samverkan med lands-tinget saknats. Orsaken till att detta för Sverige unika förhållande kvarstår, är att läkarföreningen inte sett någon verklig vilja att samarbeta. Arbetsgivaren följer inte lagar och avtal och tar inte till sig läkarfackets syn-punkter (till exempel införande av data-journal och organisation av utbildning). Utan vilja till samtal om för oss centrala frågor finns heller ingen grund för ett avtal om samverkan.

Under det förflutna decenniet har det, oavsett politisk majoritet, varit mycket tal om ledning och styrning utöver de gamla kända politiska honnörsorden trygghet, närhet, kvalitet, delaktighet, respektfullt bemötande och så vidare. Samtidigt har en rad politiska och administrativa beslut minskat möjligheterna för den medicinska professionen att leva upp till kraven från patienter och anhöriga. Besparings-kampanjerna avlöser varandra i en aldrig sinande ström.

Det enda som tycks vara fredat är kostnaderna för IT eller ständigt åter-kommande omorganisationer av ledningen (vilket kostar pengar men aldrig märks på verkstadsgolvet).

Det hjälper inte att Landstinget kallar sig för koncern och att direktörstitlarna står som spön i backen. Landstinget förblir ändå en politiskt styrd sjukvårdsproducent utan verklig kontroll över vare sig inkomster eller utgifter. Styrelseuppdragen förefaller vara livslånga men till skillnad från bolagsstyrelser finns det inget personligt ansvar.

Redare och kapten som är satta att styra denna skuta har otillräckliga kunskaper om segling och sitter för det mesta i akter-salongen och visar sig sällan eller aldrig, med några få undantag, på däck. Genom under-huggare skickas bud till matroserna vilka segel som ska revas eller hissas, utan att man vet varifrån det blåser. Som tur är kan matroserna segla och därför stävar skutan mot sin destination ändå. Med ett kompetent ledarskap skulle kursen kunna hållas stadigare och priset för transporten kunna hållas nere.

Ledningen talar ofta om kunskapsstyrning och bekänner sig till evidensbaserad medicin, men utbildningsbudgeten är närmast försumbar. Helt nyligen har man beslutat om stopp för utlandsresor och ytterligare begränsningar när det gäller personalens kompetensutveckling. Detta går helt enkelt inte ihop. Svensk sjukvård kan inte ligga i framkant utan fortbildning. Läkemedels-industrins sorti från forsknings- och fort-bildningsarenan är ett illavarslande symtom och landstingens utfästelser beträffande fortbildning har inte alls infriats.

Västmanlands sjukvård behöver inte fler direktörer som tror att man kan spara genom att inte ge personalen julklappar och julmat eller genom att återanvända plastmuggar. Vi behöver medicinskt ledarskap med ryggrad och moralisk kompass, som finns i verksamheten, och som har ett väldefinierat uppdrag och nödvändiga resurser för att kunna utföra detta uppdrag. Medicinska prioriteringar och inte politiska är en självklarhet. Det medicinska ansvaret är personligt och åligger den legitimerade läkaren och inte byråkraterna. Verksamhetschefens beslut inom givna budgetramar måste respekteras och ska inte överprövas då detta undergräver auktoriteten och starkt minskar möjligheten att rekrytera bra chefer.

Det måste också finnas incitament att förbättra verksamheten. Först då finns det förutsättningar för att klara uppdraget inom givna ramar. Läkarkåren kommer mangrant att välkomna förändringar i den riktningen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons