Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukvården behöver gröna oaser

Annons

I takt med att ny forskning påvisar nya metoder för bättre behandling och tillfrisknande måste också sjukvården ges möjligheter att tillgodogöra sig dessa. Vänsterpartiet i Västmanland arbetar i landstinget för att gröna oaser tillskapas i alla vårdmiljöerna i Västmanland.

Vi vill skapa helt nya gröna oaser i samband med nybygge av vårdbyggnad på centrallasarettet och rättspsykiatrisk institution i Sala. På centrallasarettet, psykkliniken i Västerås och på Eriksborg (före detta Västra sjukhuset) finns redan gröna miljöer som kan förbättras och göras ännu mer tillgängliga för patienter och besökare. Inom det nuvarande centrallasarettets väggar finns innergårdar som skulle kunna bli spännande trädgårdsoaser för en stunds avkoppling under en konvalescens eller mellan till exempel provtagning och behandling. På närsjukhus och vårdcentraler finns även behov av att förbättra trivseln i väntrum och entréer.

Goda exempel på sjukhusmiljöer som redan kommit en bit på väg finns på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm och på USÖ i Örebro. Personalen har även tagit värdefulla initiativ i Västerås som bör uppmuntras. Levande växter i spännande arrangemang kan blandas med sten och vattenmiljöer eller små minifontäner. Oaserna kan med fördel kompletteras med lugn musik, fågelsång eller konstnärlig utsmyckning.

Är detta verkligen meningsfulla satsningar i ett läge när behoven är större än möjligheterna och budgeten stram? Jo, vi menar att detta är investeringar som faktiskt blir lönsamma redan på kort sikt. Dessutom är det förhållandevis billiga satsningar som utan vidare kan klaras inom det sedvanliga anslaget för konst och utsmyckning.

Professor Roger Ulrich i Texas har visat att människors tillfrisknande efter en operation (gallsten) påskyndas om patienten har ett rum med utsikt mot naturen jämfört med patienter som endast har utsikt mot en tegelvägg.

Vårdtiden kortades från 8,7 till 7,9 dygn. Detta är naturligtvis en lättnad både för patienten, dennes anhöriga och för landstingets ekonomienhet!

Ulrich förklarar sina resultat med att vi i vårt undermedvetna påverkas av vår omgivning så att en sjukdom övervinns snabbare om vi vistas i ett landskap där vi känner oss trygga. Rachel och Stephen Kaplan i Michigan är inne på samma spår när de försöker förklara varför vistelse i naturmiljöer bidrar till att öka vår koncentrationsförmåga. De svenska forskarna Ottosson och Grahn har i praktiska experiment på ett äldreboende i Lund visat att de äldre med stort vårdbehov som fick vila utomhus en timme förbättrade sin koncentrationsförmåga mer än dem som vilade samma tid inomhus.

Johan Ottosson som är hortonom och forskare vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp råkade ut för en allvarlig trafikolycka för 15 år sedan. Den svåra hjärnskadan medförde att han inte längre kunde läsa eller skriva och tappade kontrollen över sitt eget liv. Under denna livskris fann han dock en pålitlig omgivning och trygghet i naturen. Via den enkla relationen till stenar och andra föremål i naturen kunde han börja bearbeta sin sorg och så småningom även börja bygga relationer till växter, djur och till sist även till människor. Johans avhandling är ett mycket intressant vittnesmål över den läkande kraft som umgänget med naturen ger.

Rolf Ekman är professor i neurokemi vid Göteborgs universitet. Han beskriver hur människans livsstil påverkar vår mentala hälsa. Hjärnan behöver uppmuntran och lust för att må bra. Bland de faktorer som Ekman anser viktiga för att hjärnan ska må bra nämns meditation, promenader, motion, pauser, nyfikenhet, kärlek, beröring, bekräftelse, eftertanke, sömn, korsordslösning, musik och trädgårdsarbete.

Många av dessa faktorer kan faktiskt erfaras under ett kort besök i en grön oas på sjukhuset eller vårdcentralen. Tänk dig en patient som en stund före en livsviktig operation får sitta på en bänk i en av våra små oaser och hålla handen hos en anhörig och småprata om glada minnen eller helt enkelt bara lyssna på det sköna vattenporlet i en liten minifontän. Den patienten är väl förbered för den ansträngning som operationen innebär!

En liten oas på något av våra sjukhus kan vi kalla för en terapeutisk trädgård. Här kan patienten ensam eller i sällskap med anhörig eller vårdare ägna en stund åt vila, eftertanke eller samtal och reflektion.

Men vänsterpartiet vill även att landstinget utreder om en anläggning för trädgårdsterapi skulle kunna anläggas någonstans i Västmanland.

Sådana trädgårdar finns på Erstagården i Nacka och på flera håll i England. Här används trädgårdsarbete och liknande aktiviteter i syfte att förbättra patientens fysiska eller mentala hälsa, social anpassning, händighet, rekreation eller fritid. Trädgårdsterapi är således en behandlingsform som kan användas för en mängd olika patienter och i helt olika sammanhang. Detta kan bli en intressant utveckling av våra insatser för att tillskapa Gröna Oaser inom Landstinget Västmanland.

Monika Wilander

Börje Svensson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons