Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukvårdspartiet blundar för verkligheten

Annons

Landstinget och dess verksamhetsledning arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten och korta väntetider.

När det gäller akutmottagningen vid Centrallasarettet i Västerås har en genomlysning av verkamheten slutförts. Utredningen kommer att redovisas med förslag till åtgärder under slutet av augusti månad.

Syftet är att förbättra för patienter som söker akuten samt att stärka arbetsmiljön för de anställda vid akutmottagningen.

För att kunna möta framtida krav och stärka den medicinska säkerheten var det helt nödvändigt att koncentrera akut- och länssjukvården. Västmanland är ett för litet län för att kunna driva fyra medicinskt säkra akutmottagningar. Verksamheten är dessutom mycket personalkrävande och dyrbar.

Två akutmottagningar och fyra familjeläkarjourer är en bra och säker lösning på akutsjukvården i vårt lilla landsting.

Dessutom finns ambulanssjukvården som förstärktes i samband med den nya vårdstrukturen.

Det största antalet jourfall tas om hand i familjeläkarverksamheten idag. Deras utmärkta arbete innebär att många inte behöver åka till akuten.

Hälso- och sjukvårdsupplysningens arbete att fördela patienter till rätt vårdnivå under jourtid, har gjort att antalet patienter till akuten har minskat. Allt detta innebär att akut sjuka som remitteras till akuten i Västerås kan hjälpas snabbare.

Det pågår också ett aktivt arbete mellan landstinget och kommunerna för att hitta nya vårdformer så att äldre personer kan behandlas och åtgärdas utan att behöva sändas till akuten.

När närsjukvården är helt utbyggd kommer detta att avlasta akutsjukvården väsentligt.

Idag finns det i Fagerstaom-rådet en familjeläkarjour som efter hälso- och sjukvårdsupplysningens bedömning tar emot och behandlar jourfall när familje-läkarmottagningen är stängd. Dessutom finns möjligheten för invånarna i Bergslagen att få akutvård vid Avesta lasarett enligt det avtal som landstinget träffat med Dalarna.

Därtill finns tre akutambulanser i Fagersta som snabbt kan sätta in akutåtgärder och föra patienten till rätt vårdenhet. Jag delar därför inte Lars Bergströms och Rolf Blomqvists uppfattning att detta är en dålig lösning.

Det skulle vara intressant att höra hur Lars Bergström och Rolf Blomqvist i sjukvårdspartiet ska trygga den framtida sjukvården för alla västmanlänningar.

Inte heller sjukvårdspartiet kommer ifrån den verklighet vi lever i ? med en sjukvård som blir alltmer tekniskt komplicerad och kostnadskrävande, med en befolkning som blir allt äldre, med sviktande skatteunderlag, befolkningsminskning och krav på nya resurser.

Men här blundar sjukvårdspartiet för verkligheten och koncentrerar sig enbart på lokala frågor.

Glenn Andersson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons