Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SKL: Bostadsbyggandet i Västmanland sinkas

Annons
Bostadsbyggande. Långa handläggningstider sinkar byggandet av nya bostäder.foto: scanpix

Bostadsbyggandet i Sverige sinkas och många får leva i ovisshet, när beslut om bygglov fortfarande tar alldeles för lång tid. Under det senaste året var handläggningstiden för överklagade bygglov i Västmanland varit drygt ett år i genomsnitt. Staten måste ta fram åtgärder för att lösa den här byggproppen.

Ett år. Ungefär så lång tid tar det i snitt för länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland, Västmanland och Norrbotten innan de fattat beslut om överklagade bygglov. När vi åter-igen har jämfört handläggningstiderna hos landets länsstyrelser under 2011 möts vi av mörka siffror. På 17 av 21 länsstyrelser tar överklagade bygglovsbeslut betydligt längre tid än de tio veckor som kommunerna, enligt nya plan- och bygglagen, har på sig för att hantera samma ärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga län är mer än dubbelt så lång som kommunernas maxgräns. Vi kunde 2010 se att hand-läggningstiden i Västmanland låg på skyhöga 443 dagar.

Här har det skett en förbättring, men fortfarande är siffran för 2011–379 dagar–mycket hög. I flera andra län har det tvärtom blivit avsevärt sämre sedan 2010. Det är ett stort bekymmer. Inte minst i Stockholms- och Göteborgsregionen, där landets längsta handläggningstider rimmar mycket illa med det stora och akuta behovet av nya bostäder.

För medan ärendena ligger i läns-styrelsernas bokhyllor står bostadsbyggandet stilla. Alla inblandade i byggprojekten blir lidande; familjer och enskilda i behov av bostäder och byggbolag som inte kan planera för sin verksamhet. Mindre bolag riskerar dessutom att inte kunna ta den ekonomiska risken som väntandet innebär, de slås ut från en marknad som i själva verket skulle må bättre av en ökad konkurrens.

Bostadsminister Stefan Attefall tar gång på gång upp hur viktigt det är att snabba på processen från idé till färdig bostad, men varför gör han då inte mer för få till den här pusselbiten? De senaste åren har hand-läggningstiderna fått öka, i takt med att förtroendet för länsstyrelsens roll som överprövningsinstans minskar.

Den nya plan- och bygglagen som skulle snabba på hanteringen och förbättra förut-sättningarna för byggandet i Sverige har inte fått avsedd effekt. Kommunerna måste lägga resurser på omständlig administration och den vägledning som lagen utlovar från statligt håll lyser med sin frånvaro i många fall.

Nej, minister Attefall, det behövs mer än att begränsa handläggningstiderna i kommun-erna för att få fart på byggandet. Vårt förslag är att du börjar med att noga följa upp och se över länsstyrelsernas arbetssätt och effektivitet.

Myndighetsutövningen inom området planering och byggande är viktigt för samhällets tillväxt och vi står inför en viktig och nödvändig digitaliseringsresa de kommande åren. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter till verksamhetsutveckling och effektivitet kan resan underlättas avsevärt. SKL ser fram emot att göra resan gemensamt mellan stat och kommun.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons