Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SKL: Länsstyrelserna sinkar bostadsbyggen

Annons

Den 2 maj trädde den nya plan- och bygglagen i kraft. Det ska gå snabbare att få besked om bygglov, inom tio veckor ska kommunen lämna besked om ett bygglovsärende. Syftet är att det ska bli fler bostäder byggda.

Detta är en lovvärd tanke. Det är svårt att projektera byggen när man inte vet hur lång tid det kommer att ta från det att ärendet väcks hos kommunen till dess att det första spadtaget tas. Det vill regeringen med nya plan- och bygglagen och de tio veckorna råda bot på.

Tyvärr kan vi konstatera att så inte kommer att bli fallet. En stor andel av de beslut som fattas av kommunerna får en överklagan på sig. Det kan handla om grannen som inte samtycker till en utbyggnad eller ett överklagande gällande en helt ny stadsdel. Besluten överklagas hos länsstyrelsen. Och regeringen har inte tidssatt hur lång tid ett överklagande får ligga på länsstyrelsens bord. Plan- och bygglagen tar heller inte upp det. Det finns faktiskt ingen tidsbegränsning alls.

Vi har tagit del av länsstyrelsernas handläggningstider och det är ingen munter läsning. I Norrbottens län är handläggningstiden för bygglov i genomsnitt inte mindre än 64 veckor. I Västmanland är det lika illa, i Västra Götaland närmare 40 veckor. Faktum är att endast tre län klarade en genomsnittlig handläggningstid under tio veckor för överklagade av bygglov. Detta är ohållbart. Ska en person eller ett företag verkligen behöva vänta över ett år för att få besked i ett bygglovsärende? Det är för länge.

För större sammanhållen bebyggelse krävs en detaljplan, även det något som kommunen fattar beslut om. Även här överklagas besluten hos länsstyrelsen och även här tar det lång tid för länsstyrelsen att lämna besked. I Norrbotten tar det till exempel 418 dagar, i Västmanland 301 dagar. Så kan vi inte ha det.

Kommunerna beslutar också om strandskyddsdispenser, det vill säga ett särskilt tillstånd för att bygga strandnära. Länsstyrelserna granskar kommunernas beslut om dispens och väljer själva ut vilka de vill överpröva. Och det är många dispenser som överprövas, i Norrbotten över hälften av ärendena.

Återigen visar det sig att länsstyrelserna behöver gott om tid på sig att hantera överprövningarna. I Uppsala län får man räkna med i genomsnitt 24 veckors handläggningstid för att länsstyrelsen att bedöma om kommunen gjorde rätt som gav dispens från strandskyddet eller inte.

I flera län, Jämtland, Norrbotten, Blekinge, Östergötland, Södermanland och Norrbotten är handläggningstiden långt över 10 veckor. Situationen blir inte bättre av att länsstyrelserna verkar ha olika grunder för sina bedömningar.

Väntetider och osäkerhet kring själva byggprocessen drabbar alla som är inblandade i ett byggprojekt. För den unga barnfamiljen är det stressande att behöva leva i ovisshet i samband med bostadsbyggandet, livets kanske största affär. Det är inte heller acceptabelt för ett företag att behöva vänta så länge på besked om byggande utan att kunna planera för byggstart och investeringar.

Om regeringen verkligen vill underlätta byggandet av nya bostäder räcker det inte med att lagstifta om kommunernas handläggningstider. Staten måste börja med att se över och effektivisera sin egen verksamhet. Länsstyrelserna får inte vara bromsklossar. Här behövs tydlig styrning. Annars riskerar nya plan- och bygglagen bara bli en tumme.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons