Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogsindustrierna: Mest effektiva och minst kostsamma åtgärder först

Miljöpartiet efterlyser beslut och handlingskraft för att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Det man pekar på som det område som är viktigast för omställning är transportsektorn som behöver bli både grönare och effektivare.

Annons

De största utmaningarna möter vi emellertid inte med kollektivtrafik och cykel, eftersom det inte minst är godstransporterna som måste ställas om.

Detta vet vi inom skogsindustrin. I dag är vi en av de största användarna av lastbil, men också den största användare av tåg. Cirka 25 procent av de inrikes lastbilstransporterna och cirka 40 procent av järnvägstransporterna är skogsindustritransporter. Vår ambition är att öka användningen av järnväg ytterligare, men utan mer satsningar på infrastrukturen går det inte! Här är vi helt eniga med Miljöpartiet.

Vi är däremot tveksamma till klimatnyttan med två av de förslag som miljöpartiet föreslår. Till att börja med kilometerskatten. Förutom att denna skatt skulle vara förödande för svensk skogsnäring, kan man ifrågasätta om den är särskilt klimateffektiv.

Statens institut för kommunikations-analys (Sika), avfärdar exempelvis kilometerskatten som ett effektivt klimatstyrmedel, utan ser det som mer relevant att beskatta bränslet och bränsleförbrukningen för att minska utsläppen. Denna princip kan även näringslivet ställa upp på. Beskatta utsläppen, inte bilarna i sig.

För att finnas i klimatfronten bör regeringen även säga ja till höghastighetståg anser miljöpartiet. Detta är fel ansats. Regeringens utredare av höghastighetståg har själv fastslagit klimateffekterna av höghastighetståg är begränsade och osäkra. Vad vi vet om höghastighetståg däremot är att det skulle bli kostsamt, cirka 124 miljarder kronor. Ledande trafikforskare ifrågasätter dessutom såväl samhällsnytta som miljönytta med höghastighetståg i Sverige.

Samtidigt dras den nuvarande järnvägen med en allvarlig kapacitetsbrist och stora investeringsbehov, inte minst för godstransporter. Här skulle stora miljövinster kunna nås med ganska små investeringar på ganska kort tid. De 417 miljarder kronor som finns i regeringens infrastrukturplaner är redan idag otillräckliga och bör sist av allt gå till nya mastodontprojekt!

Det finns en mängd vägar att gå för att minska klimatpåverkan från trafiken. Vi förstår att politikerna har olika ambitioner och olika förslag. Men vi har ett tydligt budskap: använd de mest effektiva och minst kostsamma åtgärderna först!

Staffan Thonfors

transportdirektör, Skogsindustrierna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons