Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolk och stök kan inte straffas bort

Annons

Från år 2003 har skolbudgeten i Västerås förstärkts med 276 miljoner kronor till totalt 2,3 miljarder kronor i dag. Lärartätheten har ökat i skolorna, samtidigt som det blivit flera vuxna i våra verksamheter. Skolan i Västerås kan också räkna med fortsatt ökade resurser till bland annat flera lärare framöver, om vi socialdemokrater får som vi vill.

Vi är stolta över den skola vi har i Västerås men vi ser också att mer behöver göras för att möta de nya utmaningar som skolan har i dagens samhälle.

En av de största utmaningarna under de kommande åren är att minska klyftor och segregation mellan skolor. En mycket stor andel av de elever som misslyckas i grundskolan finns nämligen i ett litet antal skolor i stadsdelar som bland annat kännetecknas av hög andel invånare med utländsk bakgrund och utanförskap.

Barn är olika, har olika behov och vitt skilda förutsättningar. Resurser kan inte fördelas lika till alla barn då deras behov är olika. Den borgerliga skolpengsmodellen håller inte. Tvärtom måste de förskolor och skolor som har det tuffaste uppdraget också få de största resurserna.

Ida-projektet är ett exempel på detta. Ida står för Integration, Delaktighet och Arbete. Projektet startar hösten 2006 och pågår några år framåt. Redan hösten 2006 kommer ett stort antal resurspersoner att vara på plats. Kostnaden för projektet blir totalt cirka 70 miljoner kronor.

Projektet riktas till tio förskolor och skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund, vilket främst berör de västra stadsdelarna. Ett syfte är att förbättra studieresultaten. Men Ida-projektet riktar sig även till barnens familjer, bland annat för att stödja föräldrarna i deras föräldraskap. Projektet ska också öka möjligheterna för invandrare med adekvat utbildning att få ett arbete.

Men är moderaterna egentligen intresserade av de skolor och de elever som har det tuffast? Frågan måste ställas med tanke på moderaternas negativa hållning när besluten togs om Ida-projektet.

Moderaterna gör det också enkelt för sig när man framställer oro och skolk i skolan som ett rent ordningsproblem. Vi vill, precis som moderaterna, ha lugn och ordning i våra skolor. Det är en förutsättning för att skapa en god inlärningssituation. Men det löser knappast problemet att skuldbelägga vare sig lärare eller elever. Verkligheten är mer komplex än så.

Skolk har nästan alltid många olika orsaker. Vissa kan vara skolrelaterade medan andra snarare handlar om en social otrygghet.

Lösningen är inte införande av ordningsbetyg. Förutom det inslag av godtycke som kan finnas i ett sådant, har ordningsbetyg sannolikt den minsta effekten i de skolor som har de största svårigheterna. Det är knappast någon mening alls att skicka ett underkänt ordningsbetyg till ett hem i kaos.

Skolk och stök kan inte straffas bort. Vi måste angripa orsakerna och hjälpa eleverna i stället för att straffa dem. Det är bland annat därför Ida-projektet är så viktigt.

Vi vill ha en sammanhållen skola där elever får samma förutsättningar att nå läroplanens mål trots att vägen dit kan se olika ut. Forskning visar också att just detta - den sammanhållna skolan - är en av framgångsfaktorerna för den svenska skolan.

En bra skola är en skola där alla barn och unga får plats, ges möjligheter att utvecklas och nå goda resultat. Den skolan vill vi ha i Västerås.

Ida-satsningen ger oss goda möjligheter att nå vårt mål.

Britt Sandström

Det är knappast någon mening alls att skicka ett underkänt ordningsbetyg till ett hem i kaos, skriver kommunalrådet Britt Sandström (s)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons