Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolpolitiker: Hurdan blir den nya s­kolan?

Annons

Vad vill den högerledda majoriteten i Västerås med skolan? En del kan man utläsa av de artiklar som presenterats tidigare här i VLT.

Vår bild är, efter att ha deltagit i nämndarbetet under några månader och i ett antal möten om den utbildningsplan som ska antas av kommunfullmäktige i juni, att det kommer att ske radikala ändringar av skolan här i Västerås.

Onsdagen den 14 februari genomfördes ett stormöte om den nya utbildningsplanen på Stadshotellet. Deltagare var, förutom vi politiker, också en bred representation av bland annat lärare, skolledare och andra som arbetar i skolan.

Många av de idéer och synpunkter som fördes fram går på tvärs med den inriktning av skolan som den moderatledda majoriteten vill se.

Med tanke på hur starkt majoriteten betonar dialog och lyhördhet i sina tidigare artiklar kan man fråga sig hur stor hänsyn som kommer att tas till de synpunkter som fördes fram på stormötet.

För vår del har vi tagit intryck av dem som förde fram att man ska gå försiktigt fram med förändringar. Den utbildningsplan som gällde fram till årsskiftet har varit en bra plattform för att få en utveckling i skolan som präglas av ett bra arbetsklimat för lärande och personlig utveckling.

Därför tycker vi att det är viktigt att den kommande utbildningsplanen bygger vidare på den som togs fram under förra mandatperioden.

I dagarna har den moderatledda majoritetens förslag till utbildningsplan sänts ut till de olika intressenterna på remiss. De utkast vi tagit del av pekar mot en radikal omläggning av inriktningen på skolan i Västerås.

Det vi reagerar på är inte så mycket det som står i utkastet utan den instrumentella syn på skolan som majoriteten har som utgångspunkt.

När vi vill ha en helhetssyn på skolan och elevens utveckling så präglas utkastet till ny plan snarare av ett synsätt att allt ska kunna mätas och att elever och skolor hela tiden ska kunna jämföras och därmed sorteras.

Vi vill självklart också veta att eleverna utvecklas och når de mål som ställts upp. Men en plan som ska vara ett verktyg för att uppnå detta måste innehålla fler mätpunkter.

Efter remissen ska det bli intressant att ta del av de förlag som kommer in från verksamheterna. Det ska också bli intressant att se om den moderatledda majoriteten är beredd att lyssna på de synpunkter och förslag som kommer in eller om man redan vet hur allting ska vara och därmed redan bestämt sig.

För vår del kommer vi att ta till oss och driva de åsikter som kommer fram i remisserna och som fördes fram på stormötet den 14 februari.

Christer Karlsson (s)

Gruppledare i förskolenämnden

Anders Teljebäck (s)

Gruppledare i grundskolenämnden

Per-Inge Ahlbäck (s)

Gruppledare i utbildningsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons