Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slå inte ihop Mälardalens högskola med Örebro universitet!

Annons

Mälardalens högskola har genom aktivt samarbete med det regionala näringslivet utvecklats till ett innovativt lärosäte med högkvalitativ utbildning och spetsforskning inom framför allt det tekniska området. Det av högskolan drivna Idélab genererar 30-40 nya företag per år och en undersökning av fackförbundet Jusek visade också att Mälardalens högskola ligger överlägset i topp vad gäller studenter som väljer att starta egna företag efter avlagd examen.

Genom att satsa på nytänkande, innovation, koppling till det regionala näringslivet och spetsforskning har Mälardalens högskola kombinerat en mycket god grundutbildning för studenterna, med en kvalitativ forskning som bidrar mycket positivt till tillväxten i Västerås-Eskilstuna-regionen. När Mälardalen är en motor som bidrar till välfärden i hela Sverige, så är Mälardalens högskola en mycket viktigt nyckel också i den utvecklingen.

Det finns redan flera framgångsrika lärosäten i Mälardalen som fokuserar på teoretisk grundforskning och på stor bredd bland utbildningarna. Mälardalens högskola har hittat sin egen nisch genom praktisk tillämpning av den teoretiska kunskapen och genom fokusering och specialisering på vissa områden.

Mälardalens högskola är med sina 15000 studenter redan en av landets största högskolor. Vi anser att Mälardalens högskola har bäst möjligheter att fortsätta utvecklas och bidra till forskningen och tillväxten i regionen, och i Sverige, om den gör det i samverkan med flera olika lärosäten snarare än genom att slås ihop med Örebro universitet.

Vi anser att Mälardalens högskola ska fortsätta att bygga vidare på den innovationskraft och entreprenörsglöd som redan lett till stora framgångar, snarare än att slås ihop med ett mer traditionellt inriktat universitet.

Dessutom är det ännu inte klart hur den framtida regionindelningen kommer att se ut när ansvarsutredningen lägger fram sina förslag. Mälardalens högskola borde i detta läge ytterligare fördjupa samarbetet med regionala företag (många internationellt ledande inom sina områden), satsningen på innovationer och spetsforskningen.

I stället för ett sammangående med Örebro universitet bör vi samarbeta med många olika lärosäten både i Sverige och utomlands. Forskning behöver inte alltid bedrivas i egen regi, partnerskap med några olika lärosäten kan utvecklas. Inom vissa områden kan Mälardalens högskola välja att ha en vass forskningsprofil, inom andra områden i stället att arbeta med andra lärosäten som garanterar den vetenskapliga kvaliteten.

I stället för att lägga energin på att till varje pris snabbt uppnå universitetsstatus genom ett sammangående, borde vi lägga all energi på att utveckla den högskola som vi alla redan idag har stor anledning att vara stolta över. Precis som Kungliga tekniska högskolan (KTH) är ett universitet med specialisering på teknik kan Mälardalens högskola på sikt sträva mot universitetsstatus på egna meriter genom att våga satsa på specialisering. Däremot ska vi inte ta genvägar som kompromissar bort entreprenörsandan, innovationslustan, den regionala förankringen och spetsforskningen till förmån för universitetsetiketten. Kanske är det så att termen innoversitet, för en tid framöver är en bättre beskrivning av det som Mälardalens högskola borde sträva efter?

Agneta Berliner, riksdagsledamot (fp)

Liselott Hagberg, riksdagsledamot (fp)

Bengt-Åke Nilsson, kommunalråd (fp)

Niklas Frykman, gruppledare i Eskilstuna kommunfullmäktige (fp)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons