Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slå vakt om hamnarna i Västerås och Köping

Annons

Sker i dag en smygnedläggning av hamnarna i Köping och Västerås? Frågan är berättigad när man hör sjöfartsdebatten i Mälardalen. En stor hamnutbyggnad planeras i Stockholm som självklart kommer att påverka vårt län. Detta trots att målet måste vara att transporterna i Mälardalen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt.

Stockholms strävan att få bort större delen av båttrafiken från Stockholms hamn har utmynnat i idéer om en storhamn i Norvik utanför Nynäshamn. Följden av detta blir att statens intresse att bygga ut slussen i Södertälje försvinner. Om en utbyggnad inte sker kommer Mälarsjöfarten att dö ut. Framtiden kräver nämligen såväl bredare som längre fartyg och de kommer inte in i nuvarande sluss.

En ombyggnad är därför nödvändig! En ny sluss ska byggas utifrån dagens miljökrav. Det gäller såväl själva slusspassagen som också möjligheten att trafikera Mälaren med fartyg som är byggda utifrån dagens miljökrav. Att bygga en hamn i Norvik, med en omfattande lastbilstrafik genom Mälardalen framstår i en jämförelse med en satsning på Mälarsjöfarten som en miljökatastrof. Bara Stockholms behov beräknas till ett lastbilsekipage var femte minut från Norvik till Stockholms centrum.

Till detta ska läggas den trafik som i dag sker till hamnarna i Köping och Västerås. Än mer besvärande blir förslaget då man kan konstatera att hamnkapacitet redan finns i Mälardalens hamnar för att ta upp Stockholms hamns frakt. Det är, förutom Mälarhamnarna, hamnen i Södertälje och Oxelösund. Den senare med en väl beprövad järnvägsförbindelse, den så kallade TGOJ-banan.

Hamnen, Köping-Västerås är en av Sveriges större styckegodshamnar. Cirka fem miljoner ton varor passerar hamnen. En stor del av transporten består av energivaror där länets fjärrvärmeverk är kunder.

Behovet av miljövänliga transporter ökar i samhället. Kravet att minska utsläppen från trafiken är tydliga. Det är alltså självklart att alla måste bidra för att förhindra klimatförändringen. I det arbetet framstår sjöfarten som en av de mer miljövänliga och framtidsinriktade transportsätten. Att då undergräva utvecklingen av miljövänliga transportsystem framstår som något huvudlöst.

All kraft bör i stället läggas på ombyggnad och utbyggnad av slussen i Södertälje, ett förhindrande av en felsatsning i Norvik och stimulans av sådana transportsystem som minskar klimatpåverkan. Tydliga aktörer i det arbetet är näringslivet, hamnbolagen men kanske framför allt kommunerna. Var finns rösterna från Västerås och Köpings kommuner i hamnfrågan? Det går inte att komma med åsikter när planerna i Stockholm redan är genomförda. Det är nu er röst behövs, för miljön, för jobben och för västmanlänningarnas framtid!

Jörgen Johansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons