Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slopa dubbelbeskattningen av bostadsrättsföreningar

Annons

Fastighetsskatten är mycket omdebatterad. Men de flesta känner inte till att en stor andel bostadsrätter är dubbelbeskattade. Utöver fastighetsskatt måste många som bor i bostadsrätt också betala inkomstskatt för sitt boende. Det är bostadsrättsföreningen som deklarerar och står för utgiften som sedan bakas in i månadsavgiften hos de enskilda medlemmarna.

Våra undersökningar visar att omkring var fjärde bostadsrättsförening i HSB dubbelbeskattas och antalet sådana föreningar växer för vart år som går. Det är inte alls ovanligt att inkomstskatten för bostadsrätter är högre än fastighetsskatten. Skattereglerna är en komplicerad matematik, men resultatet blir att bostadsrättsföreningar betalar allt högre inkomstskatt när lånen minskar och husen blir äldre.

Redan för fyra år sedan konstaterade den statliga fastighetsbeskattningskommittén i full politisk enighet att bostadsrätten är överbeskattad med cirka 4 miljarder om man jämför med villkoren för egnahem. Det borde vara en självklarhet att samhället inte gynnar en upplåtelseform framför andra.

Stöd i form av bidrag och skatteavdrag, liksom beskattningen i produktion och förvaltning ska utformas så att den sammantagna effekten ger kostnadsneutralitet mellan boendeformerna. Det ska vara konsumenternas val av boendeform som ska styra utvecklingen, inte att det är särskilt gynnsamma villkor för den ena eller andra formen av boende.

Det finns ett otal andra exempel på hur regeringen genomgående har glömt bort bostadsrätten när det gäller boendeskatterna:

l Ränteavdrag för lån är förmånligare för egnahem. Villaägaren kan göra avdrag för hela lånet. Den som bor i bostadsrätt kan göra avdrag för sina egna lån för lägenheten, men bostadsrättsföreningen som äger fastigheten kan inte göra ränteavdrag fullt ut.

l Begränsningsregeln som innebär att hushåll inte behöver betala mer än 5 procent av den sammanlagda hushållsinkomsten i fastighetsskatt gäller bara egnahem

l Bostadsrättsföreningar med småhus diskrimineras i flera avseenden. De har en högre skattesats för fastighetsskatt än bostadsrättsföreningar med flerbostadshus. De taxeras som egnahem, men har inte egnahemsägarens fördel i form av avdrag för föreningens räntekostnader. De dubbelbeskattas med både fastighetsskatt och statlig inkomstskatt. Totalt betalar småhusen i bostadsrätt 345 miljoner kronor mer i skatt varje år. Det betyder att dessa bostadsrätter i genomsnitt överbeskattas med flera tusen kronor per år jämfört med motsvarande egnahem!

l Egendomsskattekommittén som i våras presenterade sitt betänkande tog i alla sina förslag fasta på skattelättnader för egnahem. Men finansiering ska ske från hela skattekollektivet, det vill säga till stor del av hushåll som bor i bostadsrätter och hyresrätter. Genom sina förslag ökar kommittén orättvisorna mellan upplåtelseformerna. Exempelvis vill kommittén höja skatten på realisationsvinster vid försäljning av en bostadsrätt från 20 till 25 procent, en ökning på 25 procent av skatten som även drabbar alla som hittills fått uppskov med sin realisationsvinstskatt. Detta är en helt oacceptabel utveckling!

Vi har, vid ett snart oräkneligt antal tillfällen, påpekat att det finns bristande neutralitet mellan olika boendeformer. Uppvaktningar har skett hos finansministern och bostadsministern, skrivelser har skickats till riksdagens skatteutskott. Vi har bedrivit upplysningsverksamhet hos alla de politiska partierna i riksdagen. Framstötar har gjorts till de många utredningar, som arbetat med frågan om neutralitet mellan upplåtelseformerna; Fastighetstaxeringsutredningen, Fastighetsbeskattningskommittén och Egendomsskattekommittén.

Regeringen och alla de andra partierna håller med oss när vi säger att det finns brister i neutraliteten som måste rättas till. Men i praktiken händer ingenting. För att inte missförstås är vi självfallet inte motståndare till att skatten sänks för alla bostadskonsumenter, inkluderat egnahem. Men det naturliga hade varit att först genomföra neutrala villkor och därefter generella sänkningar.

GUN-BRITT MÅRTENSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons