Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sluta schackra om elen

Annons

Det politiska spelet inom energipolitiken och om kärnkraften har nu pågått i 30 år. Regeringspartiet har lierat sig med grönvänstern och beslutat att stänga Barsebäcks kärnkraftverk. Det måste betecknas som en mycket märklig handlingslinje att (s) solidariserar sig med dessa partier vars energipolitik aldrig har haft någon trovärdighet.

Under Tage Erlanders kloka och kompetenta ledarskap beslutades om satsning på kärnkraft i Sverige. Ett beslut som måste betecknas som det mest förutseende och framgångsrika industripolitiska beslut som har fattats i landet. Alternativet hade varit kol- och oljeeldade kraftverk, vilket fram till i dag betytt import och förbränning av cirka 450 miljoner kubikmeter olja eller cirka 600 miljoner ton kol. Hundratusentals småhus som i dag har ren och effektiv elvärme, hade i stället haft oljeeldning.

Vi har elbrist i Sverige. Landets produktion av elkraft räcker inte till, vilket är en följd av att knappast några nya kraftverk har byggts i landet sedan år 1985. Tvärt emot har en kärnkraftsreaktor i Barsebäck stängts. Detta trots att elförbrukningen i landet har ökat kraftigt.

Resultatet har blivit att vi importerar stora mängder el från våra södra grannländer. Denna el produceras i kolkraftverk. Men det räcker inte med detta. För att klara landets elförsörjning har vi även varit tvungna att inom landet producera el med fossila bränslen. Sammantaget har detta resulterat i utsläpp av cirka 12 miljoner ton koldioxid under år 2003. Detta motsvarar utsläppen av koldioxid från landets alla cirka 4 miljoner personbilar.

Enbart för att ersätta den stängda reaktorn i Barsebäck förbrukas 5 000 ton kol per dygn i kondensverk, vilket ger 12 000 ton koldioxid. Till detta utsläppen av svavel, kväve och andra föroreningar som ytterligare ökar miljöbelastningen, framför allt i Sydsverige.

Senare i år skall regeringen ta ställning till om eller när den andra reaktorn i Barsebäck skall stängas. Det är svårt att tro att regeringen återigen skall sabotera landets elförsörjning och vår miljö genom att även stänga Barsebäck 2. Men osvuret är bäst när det gäller den farsartade energipolitik, som vi bevittnat ända sedan Fälldins dagar på 1970-talet.

Det saknas pengar till sjukvården, till äldreomsorgen, till skolan och till andra angelägna samhällsfunktioner. Men till att avveckla säker och miljövänlig kärnkraft har Göran Persson och hans politiska kompanjoner ingen brist på pengar. Enbart stängningen av en reaktor i Barsebäck har hittills kostat cirka 10 miljarder kronor som svenska folket fått betala på sina skattsedlar och på sina elräkningar. Med nuvarande elpriser är produktionsvärdet från en reaktor i Barsebäck cirka 180 000 kronor per timme, som alltså förloras ur det svenska elsystemet.

Men för regeringen är det nu inte frågan om vad som är bra för Sverige, för landets ekonomi, för sysselsättning och välfärd, och det handlar definitivt inte om vad som är bra för vår miljö. Det verkliga motivet för att stänga Barsebäck är partitaktiskt. Nu gäller det att hålla sig väl med sina politiska kompanjoner och därmed kunna stödja sig på en majoritet i Sveriges riksdag. Det gäller också att lugna de egna kärnkraftsmotståndarna så att dessa inte lämnar partiet. Hellre då offra en, eller i värsta fall två, reaktorer.

För att få slut på schackrandet och få en förnuftig energi- och miljöpolitik borde allt tal om kärnkraftsavveckling upphöra. Dessutom skulle den avställda reaktorn i Barsebäck återstartas. Detta för att få en säkrare och miljövänligare elförsörjning i Sydsverige.

Danskarna skulle säkert protestera när de går miste om att sälja dyr och smutsig kolkraft till Sverige. Men detta bör vi lämna utan avseende. Barsebäck har i 30 år producerat miljövänlig el till gagn för både Sverige och Danmark. En stor majoritet av svenska folket, liksom största delen av näringslivet och den fackliga rörelsen, anser att kärnkraften skall användas så länge som den uppfyller kraven på säkerhet.

Ur demokratisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel borde (s) äntligen kunna ta sig samman och fatta det enda rimliga och rationella beslutet, att säkerhet och ekonomi avgör när reaktorer skall tas ur drift. Ett sådant beslut skulle även få ett brett stöd i Sveriges riksdag.

KJELL LINGEBLAD

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons