Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Småhustomter - en onödig bristvara i Västerås

Annons

Det är brist på småhustomter. Särskilt de som själva vill bygga sin villa har svårt att få tomt. Roten till det onda är att Gäddeholmsexploateringen har mer eller mindre satt stopp för planeringen i andra delar av staden. Vi har lyft fram denna fråga åtskilliga gånger, men inte fått gehör.

Västeråsarna måste få valfrihet att välja var de vill bygga sin villa genom att få tomter på både öster, norr och väster. I norr och väster finns ju arbetsplatserna, varför många säkert vill bo nära arbetsplatsen och få korta arbetsresor. På så sätt sparar man både pengar och tid samtidigt som miljöbelastningarna minskar.

Därför vill vi även stimulera till användning av lågenergiteknik vid byggande av nya hus. En ensidig styrning av byggandet till Gäddeholm förhindrar blandning av småhus och arbetsplatser i hela Västerås.

Vad som skiljer Västeråsalliansen från socialdemokraterna är att de senare ensidigt vill koncentrera småhusbyggandet till Gäddeholm med 50 stycken för 2006, 100 för 2007 och 150 för 2008. Efter 2008 skall det byggas småhus i en takt av 200-300 per år.

Eftersom efterfrågan bedöms var drygt 200 småhus per år, så lägger socialdemokraterna en våt filt över övriga delar av Västerås och släpper bara fram ett fåtal småhustomter på andra områden än Gäddeholm. Inga andra områden får konkurrera med socialdemokraternas prestigeprojekt Gäddeholm.

Vi vill inte låta en ensidig satsning på Gäddeholm "döda" småhusmarknaden i andra delar av staden. Därför måste vi begränsa exploateringen på Gäddeholm i såväl storlek som utbyggnadstakt. Det är tillräckligt med högst 100 småhus per år. Gäddeholmsexploateringen måste dessutom vänta in översiktsplanen för hela östra Västerås.

När samordning skett av vägar, VA, fjärrvärme bredband med mera för hela Kärrbolandet, med Harkie och Lybeck samt även Kungsåra kommer småhus, beroende på efterfrågan, att kunna uppföras inom hela östra Västerås till ett antal av totalt 1 000- 3 000. Kostnaderna för att bygga ut infrastrukturen i området kommer att bli omfattande och måste bäras av exploateringen och inte av skattekollektivet.

De sammanlagt 300 småhusen som nu i planeringen fram till och med 2008 ligger på Gäddeholm, kan med fördel uppföras på följande alternativa områden:

1. Norra Billsta 40-120 småhus/ radhus.

2. Talltorp Östra 40-120 radhus/ småhus på åker mellan E18 och Väderleksgatan; nu när bullerzonen har minskats.

3. Barkarö 150-500 småhus - på området mellan Barkarö by och Örtagården utefter Tidövägen, vid utkanten av golfbanan samt på Eriksbos marker. Här kan det bli flera om större område önskas bli exploaterat av markägarna.

4. Nordöstra Skälby 100-250 radhus/småhus utefter den planerade Västerleden mot E18.

5. Även i Dingtuna, Skultuna och Irsta finns det mark för många nya småhus.

Rönnby och Talltorp kan sättas i gång omgående för att detaljplanelägga. Där finns VA och fjärrvärme, skolor och busslinjer med mera. Tomtpriserna kan där bli lägre än i Gäddeholm. På Barkaröområdet finns redan nu intressenter som vill uppföra cirka 250 småhuslägenheter. Här finns en översiktsplan och den kan fullföljas i och med att skolfrågan löses efter de riktlinjer som antogs av fastighetsnämnden förra veckan. Enligt uppgift från Mälarenergi räcker VA och fjärrvärmenätet för den utbyggnaden. En revidering av översiktsplanen behövs dock för området norr om Fullerö golfbana. Detta motiverar dock ej stopp för byggande söder om golfbanan, vilket socialdemokrater och vänsterpartister beslutade om vid fastighetsnämndens sammanträde förra veckan.

Nordöstra Skälby kräver större investeringar i främst gator och vatten/avlopp. Området bör därför byggas ut under längre tid 2007-2012 och samordnas med färdigställandet av Västerleden.

Göran Landerdahl (fp)

Claes Kugelberg (m)

Åke Wahlsten (fp)

Olle Bröms (m)

Claes Merborn (kd)

Tord Emdén (kd)

Evert Jonsson (c)

Ulf Jansson(c)

Marja Ramsin (mp)

Mikael Vilbaste(mp)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons