Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snabba ingripanden räddar ungdomar

Annons

Förebyggande och tidiga insatser är nödvändiga för att minska rekryteringen till gruppen ungdomar som lever i riskzonen. Kristdemokraterna skrev en motion till kommunfullmäktige i december förra året där vi ville återinföra fältassistenter inom socialtjänsten. Motionen är nu på väg till kommunfullmäktige men i svaret föreslås ett avslag.

Huvudbudskapet i vår motion är att polis och socialtjänst måste arbeta sida vid sida för att snabbt ingripa när ungdomar hamnar snett på grund av alkoholmissbruk, droger och/eller kriminella handlingar.

I svaret på motionen står det bland annat att när ungdomar ertappats med droger eller gjort något kriminellt tas i regel kontakt med föräldrarna och den unge inom några dagar.

Detta duger inte! Ska vi nå framgång i det sociala ungdomsarbetet ska ungdomar omedelbart få se konsekvenserna av sina handlingar. Genom direkt kontakt med föräldrar och kartläggning samt uppföljning kring den unge skulle sannolikt färre ungdomar bli socialt utslagna.

I dag skulle 50-60 ärenden kunna avskrivas med denna modell där ungdomar får klart för sig att samhället reagerar snabbt och resolut på deras handlingar.

Problemet inom individ- och familjeomsorgen är att ungdomar inte i tid får hjälp att bryta sitt destruktiva beteende.

Vi ser alla signaler men konkreta åtgärder uteblir. Myndighetsutövning där åtgärder sker enligt socialtjänstlagen med frivillighet leder i många fall inte till någon varaktig förbättring utan den unge trampar vidare på sin väg mot ett tvångsomhändertagande.

Polisens rapporter tappas delvis bort i områdesorganisationen, det medger man i svaret på motionen. Därför kan det bli både två och tre polisrapporteringar för en och samma tonåring innan socialtjänsten startar en utredning. På grund av ärendemängden kan det dröja ytterligare innan handläggare har utsetts.

Det är bra att man tillsatt sju tjänster för socialsekreterare med en ungdomsinriktning där man ska arbeta drogförebyggande. Det är också bra att man har utarbetat klara riktlinjer för hur man ska arbeta tillsammans - socialtjänst, polis och fritid - huvudsakligen under speciella aftnar och vid skolavslutningar. Men vi har inget regelbundet fältarbete vanliga fredags- och lördagskvällar tillsammans med ungdomspolisen som täcker olika delar av stan.

Det vill vi ändra på. Det handlar om att vara ute när ungdomarna är ute och att omprioritera. De som arbetar med ungdomar inom polis och socialtjänst ser en stor fördel i att man träffar ungdomarna samtidigt. Det blir inga problem med sekretessen och man kan agera utifrån sina respektive ansvarsområden.

De som i dag är verksamma i olika ungdomsverksamheter uttrycker stor oro över den negativa utveckling som skett kring alkohol/droger och den avvisande attityd ungdomar visar mot vuxenvärlden.

Det förebyggande arbetet ska förstås startas betydligt tidigare. Familjecentrum, som nu finns i de flesta stadsdelarna i stan, är i det arbetet en tillgång. Det är genom stöd, samtal och information till föräldrarna som man åstadkommer det mest effektiva förebyggande arbetet för att det ska gå bra för våra ungdomar.

Elisabet Fridén Solveig Nygren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons