Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snäva perspektiv i Franks kritik av vindkraften

Annons

På VLT debatt (7/6) skriver Harry Frank att våra politiker är okunniga när de främjar vindkraft. Samtidigt som han efterlyser fakta i debatten präglas tyvärr hans egen artikel av sakfel och överdrifter.

Frank påstår att politikerna har beslutat att vindkraften skall byggas ut. Det finns ett teknikneutralt stödsystem för förnybar elproduktion – elcertifikatsystemet – som innebär att den mest konkurrenskraftiga elproduktionen som byggs ut först.

Att det är vindkraften som byggs ut mest i dag beror på att det är det billigaste alternativet.

Frank menar också att vindkraften driver upp elpriset. Tvärtom är det så att utbyggnaden av förnybar el leder till att elpriset sjunker och att konsumenternas totala elkostnad, inklusive priset för elcertifikat, är oförändrad eller till och med lägre jämfört med om den förnybara elproduktionen inte hade byggts ut.

Detta bekräftas av studier från Energimyndigheten och oberoende konsultbolag.

Vindkraften syns och innebär därmed en förändring av landskapsbilden där den byggs ut, men Franks beskrivning är en kraftig överdrift.

Tillgängliga prognoser visar att det fram till 2020 kommer att byggas drygt 1 000 nya vindkraftverk utöver de 2 700 som redan finns.

Detta kommer tack vare effektivare teknik i de nya vindkraftverken leda till att produktionen fördubblas jämfört med i dag.

Ändå kommer vindkraftverken, inklusive skyddsavstånd, bara täcka en yta på cirka en halv promille av Sverige totala yta. Ungefär lika stor yta som tas i anspråk av gruvindustrin eller alla golfbanor i Sverige.

Att Frank har svårt att se vindkraftens stora fördelar kan delvis bero på att han betraktar både elmarknaden och klimatproblematiken från ett snävt nationellt perspektiv.

Men på vår gemensamma nordeuropeiska elmarknad, har det ingen betydelse var elproduktionen sker. Andelen fossil elproduktion i Europa är fortfarande över 50 procent.

Genom att utnyttja Sveriges mycket goda förutsättningar för vindkraft och annan förnybar el kan vi bidra till att minska klimatutsläppen i våra grannländer, samtidigt som elpriserna pressas i Sverige till glädje för svenska elkonsumenter och den svenska industrins konkurrenskraft.

Studier inom detta område bekräftar också att en större gemensam elmarknad med en fortsatt utbyggnad av den förnybara energin ger lägre utsläpp, lägre och stabilare elpriser och bättre försörjningstrygghet.

Vi är överens med Frank i en fråga – debatten måste bygga på saklighet och fakta, inte på känsloargument och överdrifter.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons