Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialdemokraternas bostadspolitik är mycket prat och lite åtgärder

Annons

Vad Sandström och Ryberg inte talar om är att endast en liten del av dessa bostäder - utöver rena studentlägenheter och andra kategoriboenden - är hyresrätter. Det är endast vårt kommunala bolag Byggnads AB Mimer som uppfört hyresrätter som inte är kategoriboenden. Övriga lägenheter är bostadsrätter.

I vår artikel den 15 maj vände vi oss mot att planeringen av Mälarparksområdet är sådan att de bästa tomterna lämnats över till byggbolag utan krav eller planering av hyresrätter. Vårt förslag är att där bygga billiga hyresrätter i några höga hus efter Björnövägen kommenteras inte alls. Måhända därför att Sandström och Ryberg insett att den socialdemokratiska bostads-politiken gått i stå.

Fakta är att det med dagens kostnadsläge för bostadsbyggande inte är möjligt för ens Mimer att få nyproducerade hyreshus att klara sina egna kostnader. Den hyresnivå som fastställs vid förhandlingar mellan allmännyttan och fastighetsägarna - bruksvärdet eller hyrestaket - räcker nämligen inte till att betala drift, räntor och avskrivningar för nya hyresfastigheter. Mimer löser problemet praktiskt genom att låta övriga hyresgäster subventionera hyran i de nyproducerade lägenheterna.

Den lösningen är inte rättvis mot Mimers hyresgäster. Varför skall hyresgästerna på Pettersberg och Råby betala högre hyra för att människor skall bo sjönära på Lillåuden till en hyra som är lägre än Mimers kostnader för lägenheterna på Lillåudden?

Vi vill gå till botten med problemet genom att sänka produktionskostnaden och göra det möjligt att ta ut hyra som motsvarar vad det faktiskt kostar att bo i nyproducerade hus. Härav förslaget att bygga högt och med beprövad teknik på attraktiv mark upplåten med tomträtt med låg avgäld de första 20 åren samt att låta Mälarenergi ta ut kostnaden först på lång sikt för anslutningsavgiften. Då kan hyran hållas låg med full kostnadstäckning för fastighetsägaren.

Vårt förslag ligger helt i linje med folkpartiets rikspolitik. I en motion i riksdagen - nr 2005/2006 fp117 från Nina Lundström med flera - krävs åtgärder för att öka konkurrensen bland byggare genom regeländringar och ökade möjligheter för utländska byggföretag att komma in i Sverige. Produktionskostnaderna i utlandet ligger nämligen minst 20 procent under de svenska. I motionen redovisas förslag att med bibehållande av bruksvärdesprincipen och hyresförhandlingarna reformera dagens system för hyressättning så att läget och standarden på bostäderna får större genomslag. Då minskas risken att Mimers övriga hyresgäster får subventioner attraktiva nya bostäder.

Slutligen måste det vara mot bättre vetande då Sandström och Ryberg påstår att det är folkpartiets fel att räntebidragen och bidragen till hyresrätter upphör 2007. Byggbidraget är högst 15 procent av vissa byggkostnader, gäller bara kommunala bolag samt är tidsbegränsat till utgången av 2006. Enligt Boverkets hemsida övervägs i regeringskansliet att slopa räntebidraget och ingen proposition finns om förlängning. Dessutom har bara drygt fyra miljoner kronor betalats ut under 2006 i byggbidrag i Västmanland.

Bidraget är därför en droppe i havet vid finansieringen och saknar egentligen betydelse för hyresnivåerna. Vi i Västerås måste därför lita till våra egna initiativ. Socialdemokraterna har inga egna förslag för att hålla nere hyrorna i nyproduktionen trots att de haft makten i snart 12 år. Mycket prat, men lite handling har det varit.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons