Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialförsäkringsministern (M): Fler i arbete räddar pensionerna

I dag samlas representanter från flera nordiska länder till seminarium för att diskutera ålderspensionssystem i Norden inom ramen för samarbetet i NOSOSKO (Nordisk socialstatistisk kommitté).

Annons

Seminariet "Arbetsmarknad och pensionsnivåer i framtiden" anordnas för att vi skall kunna lära av varandra om hur man gör i de nordiska länderna för att säkra pensionerna för nuvarande och framtida pensionärer.

Diskussionen är viktig, även om just Norden tillhör de regioner som har nått längst i arbetet för att skapa långsiktigt hållbara pensionssystem. Det svenska pensionssystemet, som beslutades för drygt tio år sedan, är ett exempel på den moderna typ av pensionssystem som bygger på ansvarstagande, långsiktig stabilitet, rättvisa mellan generation och en rak koppling mellan vad som betalas in till systemet och vad man får ut i pension.

Många andra länder har pensionssystem som är, precis som det tidigare svenska pensionssystemet, beroende av ständig tillväxt för att vara stabila. I dessa tider av ekonomisk osäkerhet innebär det en extra risk. Men tack vare pensionsuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Alliansens partier står det svenska pensionssystemet stabilt i alla väder och de inbyggda generationskonflikter som finns i många andra länder kan undvikas.

Det nya pensionssystemet har också gjort kopplingen mellan arbete och pension tydligare vilket innebär att hela livets inkomster ger pensionsrätt och påverkar ålderspensionens storlek.

Ett stort utanförskap hotar välfärden eftersom de begränsade resurserna då skapas av färre och måste delas av flera. Regeringens arbetslinje är den enda långsiktigt hållbara vägen för att värna vår välfärd - fler i arbete ger mer att dela på.

Trots lågkonjunkturen har hittills ingen ökning av antalet personer som är beroende av bidrag och ersättningar skett.

Sedan regeringsskiftet 2006 har antalet personer som är beroende av olika ersättningar och bidrag minskat med fler än 100 000. Antalet sjukskrivna har minskat med 75 000 och antalet personer med sjukersättning har minskat med 30 000.

De åtgärder som vidtagits för att minska utanförskapet bidrar också till att på lång sikt säkra pensionerna. Även om den finansiella krisen påverkar privata och offentliga pensioner är det nya pensionssystemet konstruerat på ett sätt som gör att pensionerna återgår till sin ursprungliga ökningstakt när ekonomin vänder uppåt.

En förutsättning för detta är dock att vi fortsätter på den inslagna vägen med insatser som dels skapar fler arbeten och dels gör det mer lönsamt att arbeta. Jobbavdraget, införandet av rehabiliteringskedjan och aktiva åtgärder på arbetsmarknadsområdet säkerställer att dagens och morgondagens pensionärer får en trygg och säker försörjning. Det är ett mål som är värt att sträva mot - för medborgare i Norden såväl som i övriga världen.

Cristina Husmark Pehrsson

socialförsäkringsminister

ansvarig minister för nordiska samarbetsfrågor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons