Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialliberal: Sammanbrott för nyliberalismen

Annons
Ifrågasatt. Har nyliberalismen, här representerad av börsen, brutit samman?foto: scanpix

I början av 2000-talet tycktes nyliberalismen vara segerkandidat i världsekonomin. Nu 2012 kan vi se att nyliberalismen gjorde konkurs med den kris som inleddes 2008 i världsekonomin. Sammanbrottet för nyliberalismen kan liknas vid det som kommunismen upplevde i slutet av 1980-talet.

Under tidens lopp har hållbarhets-, miljö- och klimatfrågorna blivit heta. Naturkapitalet förbrukas i rask takt och planetens resurser överutnyttjas med som följd att naturförstöring och reduktion av biologisk mångfald ökar. Lösningen av världsproblemen ligger inte längre inom traditionell politik som söker lösningen i avregleringar och i ohämmad ökad användning av naturresurser.

En annan trend som gör sig märkbar är den ökande nyandligheten och att allt fler människor söker en mening med livet. Den lycka man söker finns inte i den kalla materialism som i dag kännetecknar politik och ekonomi. Egoismen måste bytas mot ett gemenskapstänkande där vi alla tillhör samma familj (oavsett ras, kön eller kultur) och är beredda att ta hand om varandra.

Dagens mått på ekonomisk tillväxt är otillräckliga och måste bytas mot mått som mäter icke materiell tillväxt som utbildning, kultur, hälsa eller brottsförebyggande och tillväxt av hållbara resurser som förnyelsebar energi och hållbar matproduktion. Det innebär att den materiella överkonsumtion som rika länder och människor står för minskas något.

Det behövs en kraftfull centeristisk politik som kan kallas grön socialliberalism och denna innehåller följande:

• Tillväxtbegreppet omformuleras och omställning till en grön hållbar ekonomi inleds.

• Överutnyttjande av naturkapitalet skall stoppas genom nytt kretsloppstänkande i form av återanvändning och resursåtervinning.

• Tjänsteutveckling stimuleras så att reparationer, uthyrning och återanvändning ökas med konsekvens att materialåtgången minskas.

• Småföretagande, kooperation och nya sociala företagsformer skall stimuleras som motvikt mot det multinationella företagandet.

• Kraftfull satsning på förnyelsebar energi.

• Spännvidden i inkomst- och förmögenhetsfördelning minskas.

• Avskaffande av spekulationsekonomin genom hårdare kontroll och nya institutioner.

• Återskapande av en stark medelklass.

• Ökad samverkan stat, kommun och civilsamhälle för förebyggande av sociala problem.

• Utjämna skillnader mellan stad och landsbygd.

• Skapande av en robust och hållbar infrastruktur.

• Världshandel är viktig, men ska ske på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt under beaktande av global energioptimering, det vill säga fysiska resursers transporter ska minimeras till förmån för information och kunskapskommunikation.

• Altruism i stället för egoism och en ökad kärlek mellan människor måste få utmärka de politiska målen och den ökande kommande nyandligheten måste få ett större spelrum i det politiska handlandet.

Partier på mittfältet bör ta dessa tankar till sig och bereda sig för ny hållbar mittenpolitik.

Det är viktigt att hitta en ny väg för lösandet av de svåra problem som vi står inför i dessa kritiska dagar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons