Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialsekreterare lämnar Västerås

Annons
Har fått nog. Socialsekretare  i Västerås kräver bättre villkor,  från vänster Mirja Hosio, Emil Granath, Kristiina Koistila och Johanna Pettersson.

Vi är några medarbetare på socialkontoren ekonomi, vuxen och barn ungdom som har träffats och diskuterat våra arbetsvillkor. Nu kräver vi att politikerna får upp ögonen för socialsekreterarnas orimliga arbetsmiljö.

Utredningar som blir liggande. Barn som placeras i familjehem utan ordentlig uppföljning.

Insatser för att hjälpa ekonomiskt utsatta människor vidare ut i arbetslivet som inte blir av. Ett förebyggande arbete som ofta prioriteras bort till förmån för akuta insatser.

Det är några av konsekvenserna av den höga arbetsbelastningen på Västerås socialkontor.

Vi har gått runt på våra arbetsplatser och talat med våra arbetskamrater. Bilden är entydig. Socialtjänsten i Västerås är kunnig, engagerad och vill göra ett gott arbete.

Vi vill att Västerås ska ha Sveriges bästa socialtjänst. Men vi har inte tillräckliga förutsättningar.

Våra arbeten skiljer sig en del åt. Några av oss möter människor i ekonomisk utsatthet, andra möter vuxna som är bostadslösa, utsatta för våld eller som missbrukar och är i behov av vård och behandling,

Andra möter barn och ungdomar som far illa och följer upp hur det går för dem som placerats i familjehem. Vi alla möter människor med svårig-heter.

Vi gör viktiga bedömningar och fattar svåra beslut. Det är ett av samhällets viktigaste jobb.

Vi har kompetensen och kunskapen. Men för att arbetet ska hålla en hög kvalitet, för att bemötandet ska bli det bästa, för att besluten ska vara välgrundade och rättssäkerheten hög krävs en rimlig arbetsbelastning.

Det har vi inte. Vi har många ärenden varav många är komplicerade.

Samhället har förändrats, fler människor hamnar i utanförskap och behoven är mer komplexa och mer akuta. Detta kräver att arbetsbelastningen hos socialtjänsten förändras.

Stressen i arbetsmiljön och de låga lönerna gör att personalomsättningen inom socialtjänsten är stor. Kåren är till stor del nyutexaminerad.

På några håll har utannonserade tjänster inte ens kunnat tillsättas. Erfarna kollegor söker sig bort – till landstinget, till privata företag, eller till andra kommuner.

Till arbetsgivare med bättre villkor och högre löner än Västerås stad.

Vi skriver för att synliggöra att vi befinner oss i en ond cirkel. Men vi tror att den negativa utvecklingen kan brytas. Därför bryter vi nu tystnaden.

Vi vet att en del nu görs både från politiken och från arbetsgivaren. Men det är inte tillräckligt.

Åtgärderna som formas måste vara tillräckligt kraftfulla för att få en ordentlig effekt. Arbetet måste ske systematiskt och i samverkan med våra fackförbund.

Det måste vara möjligt att följa upp arbetet och det behöver finnas en tydlig förankring bland medarbetarna.

Vi kräver att det tillsätts en socialsekreterarkommission med uppgift att långsiktigt utreda socialsekreterarnas arbetsvillkor i syfte att föreslå förbättringar.

Vi kräver höjda ingångslöner, en ”socialsekreterarsatsning” som ger alla yrkesverksamma socialsekreterare en höjning.

Vi vill också ha en modell för att möjliggöra en löneutveckling som gör det meningsfullt att stanna kvar hos socialtjänsten i Västerås.

Det är dags att politikerna får upp ögonen för socialtjänstens utmaningar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons