Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialstyrelsen motsätter sig inte elsanering

Annons

Den 17 mars skrev docent Jan Hällén en debattartikel om elektricitet och politik, där han ställde sig ytterst tveksam till att landstinget inrättar elsanerade lokaler för elöverkänsliga patienter. Han menar att man därmed går på tvärs mot Socialstyrelsen, som inte rekommenderar sådana åtgärder, eftersom man inte anser att elöverkänslighet existerar.

Men så kategorisk är man inte på Socialstyrelsen. I deras föreskrifter från 1998 (Socialstyrelsens allmänna råd om bemötande av patienter som relaterar sina besvär till amalgam och elektricitet, SOSFS 1998:3), som ju alla verksamma läkare är skyldiga att följa, står följande: "Befintlig kunskap ger inte medicinskt vetenskapligt underlag för att beteckna patientens besvär som amalgam- eller elrelaterade. Det finns inte heller några belägg för att ett samband kan uteslutas. Vid sjukskrivning bör läkaren på ett tydligt sätt beskriva de symtom som utgör arbetshinder samt redovisa de undersökningsfynd som föreligger. Det är även av värde att patientens egen uppfattning redovisas." (sid 12)

Socialstyrelsen motsätter sig inte heller elsanering av lokaler vid sjukvårdsinrättningar: "Om patienten inte anser sig tåla viss elektrisk utrustning eller vissa miljöer, är detta något som måste tas hänsyn till så långt möjligt." (sid 24). Socialstyrelsen ställer sig också positiv till elsanering av arbetsplatser och föreslår vilka åtgärder som kan vara lämpliga: "Vid rehabilitering i arbetet kan utbyte av utrustning, till exempel lysrör till glödlampor, katodstråleskärm till skärm med flytande kristaller, så kallad. LCD-skärm, ingå när effekter av olika åtgärder prövas. Viss elsanering ingår ibland som en del av åtgärderna. För- och nackdelar av planerade insatser bör noga beaktas i varje enskilt fall, liksom hur en utebliven förbättring kommer att hanteras." (sid 24).

Rigmor Granlund-Lind

Elöverkänslig litteraturvetare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons