Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Solveig Ingemarsson (s): Bostäder viktig framtidsfråga

Annons

Så har till sist västeråsalliansen slutfört sin så kallade opinionsundersökning om västeråsarnas inställning till hyresrätten. Och som väntat "bidde" det hela bara en tumme.

Vilken bostadspolitik alliansen vill driva, sades det mycket knapphändigt om före valet. Efter valet ändrade man däremot så snabbt på det tidigare nedskrivna ägardirektivet att inte ens socialdemokraterna eller vänsterpartiet fick vara med och tycka till omkring detta. Men så blev det som det blev också.

Den framtida bostadspolitiken är så viktig att få diskutera offentligt att den inte får hanteras på ett så ruschigt sätt. Särskilt inte då få invånare känner till att den Europeiska fastighetsägarfederationen - intresseorganisationen för privata fastighetsägare - har anmält Sverige för illojal konkurrens på bostadsmarknaden. Hittills har den svenska bostadspolitiken bedrivits som en helt nationell angelägenhet och uppfattats som liggande utanför EU:s ansvarsområde, vilket nu längre inte tycks vara fallet.

Fastighetsägarna Sverige har vidare helt nyligen sagt upp det centrala avtalet som innebär att hyresvärden tar in en förhandlingsavgift via hyran - en åtgärd som får

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman att gå i taket. Hon menar att i förlängningen riskerar 700 000 hyresgäster kraftiga hyreshöjningar och parterna på bostadsmarknaden glider längre och längre från varandra. Med EU-hot och en ny regering i ryggen känner flera marknadsliberaler vind i ryggen.

Mycket av det som hänt på bostadspolitikens område de senaste 50 åren kan förklaras av två faktorer. Den första var strävan att höja bostadsstandarden och bygga bort trångboddheten och dåliga bostäder. Kommunala bostadsföretag och statligt finansieringsstöd var viktiga medel för att nå dessa målsättningar. Den andra historiska viktiga faktorn var strävan att skydda hyresgäster mot oseriösa fastighetsägare och mot plötsliga svängningar på marknaden. Besittningsskydd, hyresreglering och regler om tvångsförvaltning har alla varit medel för att nå detta mål.

Socialdemokraterna har vävt in bostadspolitiken i sina välfärdssatsningar och sett bostaden som en social rättighet och inte som en marknadsfråga, även om balansen många gånger varit svår att parera. I Västerås har allmännyttan Mimer fört en mycket balanserad bostadspolitik under många år och målet för socialdemokraterna har varit att försöka få samtliga former att fungera tillsammans, det vill säga 30 procent hyresrätt, 30 procent bostadsrätt och 30 procent småhusboende inom alla stadsdelsregioner. Att göra om hyresrätter till bostadsrätter har även tillåtits inom vissa områden där sådant ansetts lämpligt. Men att i ägardirektivet sätta in en så stor siffra som 4 300 hyresrätter till försäljning är att snabbt ändra på hela allmännyttans tidigare tankar och mål, där västeråsarnas skattemedel då används på ett oseriöst och odemokratiskt sätt.

EU ger enligt sitt regelverk ett stort utrymme för offentligt engagemang på bostadsområdet, men då krävs att de åtgärder som vidtas har klara sociala mål, och att stöd ges på ett sätt som inte särskilt gynnar vissa företag. Detta kan dra med sig förändringar på flera områden.

Vidare har de svenska födelsetalen under 1900-talet varit rena berg- och dalbanan, ibland 80 000 om året, några gånger uppåt 140 000. Under 1950-talet då familjerna hade huvudansvaret och ålderdomshemmen hade stark anstrykning av fattigvård, kommunaliserade Sverige äldreomsorgen och införde hemtjänst och klarade på detta sätt det demografiska trycket. Den framtida befolkningsförändringen kommer även i fortsättningen att sätta Sverige på hårda prov. Särskilt som demografin är en av de stabilaste faktorerna i ekonomin. Framåt 2020 kommer anspråken på äldreomsorgen att växa. Då blir boendet den springande punkten.

Just därför får en så viktig framtidsfråga inte fuskas bort på det sätt som västerås-alliansen gjort via sin vägran att föra öppna och offentliga diskussioner om Västerås framtida bostadspolitik!

Solveig Ingemarsson

Fritidspolitiker, ersättare i Mimers styrelse

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons