Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SPF: Pensionärer kommer i kläm på många olika sätt

Annons

Pensionärers inkomster jämfört med andra grupper har historiska rötter. Med införande av ATP och avtalspensioner har den arbetande befolkningen erlagt premier som skatter och arbetsgivaravgifter. Detta innebär att yngre pensionärer har bättre pensions-inkomster än äldre pensionärer med låg eller ingen ATP.

Dessutom har pensioner ökat mindre än löner. Enligt inkomststatistiken för 2006 hade löntagare i genomsnitt 300000 kronor per år medan pensionärer i åldersgruppen 65-69 år hade 175000 kronor. Pensionärer i ålder 90 år och äldre hade cirka 130000 kronor per år. Påfallande är skillnaderna mellan mäns och kvinnors inkomster, både bland löntagare och pensionärer.

Pensionärers skatter jämfört med andras skatter har diskuterats efter införandet av jobbavdraget. En person i Västerås med en pension på 100000 kronor per år betalar över 6400 kronor mer i skatt än en löntagare med samma inkomst.

Pensioners ökning relativt andra grupper reduceras av den så kallade följsamhets-principen, som innebär att pensioner höjs med ett genomsnitt av löntagares inkomstökning minus 1,6 procentenheter. I diagrammet, där jobbavdragets verkan inräknats i löneinkomsterna, syns tydligt att efter några år blir skillnaden mycket stor. Sedan 2000 har värdet på löntagares inkomster ökat med cirka 20 procent medan pensionärer fått sänkt levnadsstandard.

Offentliga sektorns avgifter utöver skatter växer, ibland med olika index, ibland efter särskilda beslut. Om en avgiftshöjning är större än pensionärers inkomstökning så urholkas deras levnadsstandard.

Diagrammet visar hur ändringar i landstingets och Västerås avgifter kan jämföras med löntagarnas och pensionärernas inkomstökning. Beräkningarna har gjorts i samarbete med tjänstemän hos landstinget och kommunen, men redovisningssystemen underlättar inte en analys av hur taxe-ändringar slår.

I beräkningen ingår patientavgifter i sjukvård och folktandvård respektive avgifter för VA, el och fjärrvärme, kollektivtrafik, kommunal vård och omsorg, parkering samt Mimers hyror och tomträttsavgälder.

Kommunala avgiftsökningar bör inte vara större än pensionärers inkomstökning.

Äldres behov av vård och omsorg har belysts i ett antal undersökningar, till exempel Vågar jag bli gammal? av Kristina Färm från SPF Förlag. Krångliga bidrags- och pensionsregler kan leda till bekymmer med ekonomin. Ett konkret och aktuellt exempel är de orimligt långa väntetiderna för utbetalningar från försäkringskassan.

På servicehusen finns kompletta lägen-heter. På ålderdomshemmen ges den person vård som inte längre kan leva utan ständigt tillgängligt stöd. I Västerås upplever de boende på servicehusen att nya hyresgäster är så beroende av hjälp att de hellre borde fått flytta till ett ålderdomshem. Antalet platser i särskilt boende har sjunkit på många håll. Sveriges Pensionärsförbund, SPF, anser det också viktigt att sammanboende inte säras på om inte någon av parterna begär det.

Det finns en rädsla hos många som hamnar på sjukhus att den omvårdnad man får där inte kommer att följas upp på ett bra sätt när ansvaret för eftervården övergår till kommunen. Man kommer i kläm mellan landsting och kommun. Många blir oroliga då hemtjänstens personal är okända och ofta nya människor.

Även anhöriga till de äldre befarar att framtiden kommer att ha förväntningar på dem som de inte ser möjlighet att leva upp till. Dagens samhälle ställer krav: Arbets-givarna vill ha anställda som kan stå till förfogande på oregelbundna arbetstider och med kort varsel och barnen fordrar föräldrarnas engagemang i skola och fritidsaktiviteter. Detta låter sig inte förenas med ett dagligt ansvarstagande för en åldrande förälder. Det är viktigt både för pensionärer och deras barn att ekonomin fungerar, att anpassat boende finns när det behövs och att vård och omsorg fungerar väl.

Fredagen den 12 september håller de fyra SPF-föreningarna i Västerås en manifestation. Denna ingår i en riksomfattande lansering av SPF vecka 37. Temat är Människor i kläm. Alla är välkomna till Sigmatorget för ytterligare information om hur vi medverkar till medlemmens sociala samvaro och fysiska och intellektuella spänst och hur vi påverkar det politiska beslutsfattandet i frågor som berör pensionärers villkor.

Rolf Falkland

ordförande, SPF Rudbeckius

Gösta Martinson

ordförande, SPF 666

Solveig Nilsson

ordförande, SPF Tomas

Sven Norekrans

ordförande, SPF Hamre

Stefan Fosseus

styrelseledamot, SPF 666

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons