Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SSR: Dags för kuratorer att få sin legitimation

För 50 år sedan förde Akademikerförbundet SSR för första gången kravet på en socionomlegitimation.

Annons

Det var, tillsammans med krav på högre löner och en bättre utbildningskvalitet, det första kraven som ställdes från det nybildade förbundet, SSR. Det finns olika förklaringar till att socionomer fortfarande inte har en legitimation, förklaringar som redovisats i olika behörighetsutredningar genom åren.

Ett av skälen torde vara att en majoritet av socionomerna är verksamma i kommunal socialtjänst. Medan andra legitimationsyrken är verksamma i hälso- och sjukvården, ett område där det finns etablerade ordningar för hur legitimationer utfärdas och regelverk kring dem. Socialt arbete blev ett eget akademiskt ämne 1977 och första professorn tillsattes 1979. Idag finns 36 professorer i socialt arbete.

Forskningen och kunskapen inom socialt arbete liksom yrkets självständighet uppfyller kraven som ställs för en statlig legitimation.

Kuratorer inom hälso- och sjukvården har ett viktigt och betydelsefullt arbete. Som psykosociala experter är de nödvändiga i teamen runt patienterna. Inte minst nu när ohälsan är allt mer livsstilsrelaterad, med stress och psykosociala problem, så har kuratorn en nyckelroll för att patienterna ska få det stöd och den behandling som krävs för att få ett fungerande liv. Tydligast är detta inom primärvården där man ser ett ökat behov av kuratorsresurser. Kuratorn är självklart en betydelsefull del i teamet också inom somatisk vård, psykiatrin och rehabilitering.

Kuratorstiteln är inte skyddad och yrket har ingen legitimation. Det är hög tid att ändra på det. En legitimation och skyddad titel handlar ytterst om att patienter ska veta att den de möter har rätt kompetens för uppgiften men också att yrket kan ställas till ansvar. Hälso- och sjukvården måste garantera patientsäkerhet och hög kompetens, också för de patientgrupper som har kuratorskontakt.

Det är ingen överdrift att påstå att kuratorer är förbundets mest välutbildade och erfarna medlemmar. Majoriteten har vidareutbildningar och lång erfarenhet av yrket. Det finns såväl disputerade kuratorer som forskarnätverk. Däremot kan man känna en oro för framtiden när pensionsavgångarna blir flera.

Hur kommer arbetsgivare att hantera eventuella svårigheter att rekrytera kuratorer med rätt kompetens? Kommer kraven på hög och rätt kompetens att upprätthållas? För Akademikerförbundet SSR kan inget annat vara vägledande än att patienter har rätt att möta en kurator med rätt kompetens för uppgiften.

Allmänheten ska känna sig trygga i att en titel också betyder att man möter en person som har rätt utbildning för uppgiften. En legitimation är en garanti för detta.

Såväl förra regeringen som nuvarande har gett förbundet löfte om att tillsätta en utredning för att i särskild ordning utreda legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården. Det är bra. Men fortfarande är inte utredningen tillsatt. Förbundet har samlat in 2 995 namnunderskrifter med krav att socialminister Göran Hägglund ska tillsätta utredningen nu.

Namnunderskrifterna är överlämnade. Löftet kvarstår, utredningen kommer att tillsättas och direktiven ska skrivas under hösten.

Nu tar vi sats för att påverka utredningen. Efter 50 år är det hög tid att kuratorerna får sin legitimation.

Christin Johansson

förbundsordförande,

Akademikerförbundet SSR

Ingemar Lindbergh

ordförande,

Akademikerförbundet SSR,

Landstinget Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons