Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SSU: Alla skyller på alla om bostadsbristen

Annons
Fler byggkranar behövs. SSU kräver att bostadsbyggandet ökar.foto: vlt:s arkiv

Närmare 250 000 personer är antagna och ska snart påbörja sina utbildningar på landets 47 universitet och högskolor, varav många av dem i Västerås. En stor del av de som är antagna vet dock ännu inte var de ska bo. För en del av dem kommer bostadsbristen att gå så långt att de tvingas att ge upp sina studieplatser.

Detta är mycket allvarligt, men det är inte på något sätt ett nytt problem. Så här ser det ut på många av landets universitets- och högskoleorter. Ändå är byggandet för unga och studenter rekordlågt. Under 2011 påbörjades till exempel byggandet av så få som 251 studentlägenheter – i hela landet.

I ett fungerande välfärdssamhälle ska alla ha rätt till ett bra och tryggt boende, men bostadsbristen är ett av den unga generationens mest allvarliga problem. En rapport som ungdomsstyrelsen presenterade i slutet av förra året visade att unga är den grupp i Sverige som har svårast att hitta en bostad. Sedan 1997 har andelen unga med egen lägenhet sjunkit från 62 till 52 procent. Enligt hyresgästföreningen finns det i dag en kvarts miljon unga mellan 20 och 27 som efterfrågar en egen bostad. Samtidigt blir kötiderna för studentbostäder allt längre. Dessutom uppger mer än hälften av Sveriges kommuner att de har brist på bostäder som passar unga.

Siffrorna talar sitt tydliga språk – bostadsbristen är omfattande. Regeringen säger sig ha en heltäckande bostadspolitik men när en åtgärd väl presenteras är det subventionerat bosparande för unga eller en avreglerad andrahandsmarknad som kommer på tal. Det är uppenbart att bostadssituationen för Sveriges unga och studenter inte är en prioriterad fråga.

Bostadsbristen har blivit en fråga där alla skyller på någon annan. Regeringen menar att det i första hand är kommunerna som inte tar sitt ansvar. Kommunerna efterfrågar tydligare spelregler och bättre förutsättning för att kunna skapa en funktionell bostadsmarknad. Slutligen efterlyser byggbolagen bättre ekonomiska förutsättningar och snabbare processer för att möjliggöra ett ökat byggande.

En välfungerande bostadsmarknad är beroende av samverkan mellan olika aktörer. SSU eftersträvar därför en aktiv bostadspolitik och en marknad där samtliga aktörer ser sin roll. Kommunerna har enligt lagen om bostadsförsörjning skyldighet att ”planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder”.

Samtidigt är det regeringens ansvar att ta ett hårdare grepp om frågan när kommunerna inte uppfyller sitt uppdrag. Vi menar att den nationella politiken måste skapa förutsättningar för ett ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad. Detta görs framför allt genom ekonomiska incitament och en rättvisare beskattning mellan olika upplåtelseformer.

Den stegrande bostadsbristen är en av vår tids största utmaningar och en av de viktigaste framtidsfrågorna. Därför tar SSU fram ett program med verkningsfulla åtgärder för att komma till rätta med bostadsbristen. Vi nöjer oss inte med en bostadspolitik där satsningar för unga och studenter består av en utökad andrahandsuthyrning och ett subventionerat bosparande.

Vi vill stärka det svenska välfärdssamhället och säkerställa alla människors rätt till tak över huvudet. Alla individer ska få möjlighet att bo, studera och arbeta där de vill. Detta är inte bara avgörande för de många unga som i dag står utanför bostadsmarknaden. Det är också avgörande för att säkerställa Sveriges tillväxt och utveckling som ett välfungerande välfärdssamhälle. Vi har inte råd att blunda för den grupp som utgör Sveriges framtid.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons