Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SSU: Regeringen är hjärtlös mot arbetslösa ungdomar

Annons

VLT för några veckor sedan kunde vi läsa att mer än var femte ung Västeråsare är utan arbete. Likadant ser det ut i övriga landet och tillsammans med Spanien är Sverige det land i EU som har högst ungdomsarbetslöshet. 

Som ung och företrädare för SSU möter jag varje dag unga arbetslösa som skulle göra vad som helst för att få ett arbete. Alla berättar de om stressen och oron. Det kan vara stressen som en 22-åring känner över att bo kvar hemma och inte kunna skapa sig ett eget liv. Det kan vara oron över att som ensamstående med barn få a-kassan eller för den delen socialbidraget att räcka månaden ut. 

Alla delar de känslan av att ligga samhället till last, att inte kunna göra rätt för sig. Med de mötena i färskt minne blir ilskan därför extra stor när borgerliga politiker och ledarsidor avfärdar ungdomsarbetslösheten som ett mindre problem och någonting som till syvende och sist är den enskilde individens eget ansvar att lösa. 

Genom att sticka huvudet i sanden hoppas man att problemet ska försvinna av sig självt. Detta förhållningssätt är inte bara såväl ansvars- som hjärtlöst utan visar också på de stora ideologiska skillnader som finns i dagens samhälle. I stark kontrast mot högerns syn på de arbetslösa som några som inte försöker tillräckligt mycket står socialdemokratins, som pekar på att arbetslösheten är ett samhällsproblem och därför måste behandlas som just ett sådant. 

Den enskilde har naturligtvis ett stort ansvar för att själv skaffa sig jobb och utbildning. Genom att sörja för att det finns en stark närings- och utbildningspolitik, en stark a-kassa och regler som syftar till att skapa fler jobb kan samhället ta sin del av ansvaret. I dag görs en del av detta, men långt ifrån tillräckligt. 

I den offentliga debatten har också krav ställts, framförallt från företagarhåll, på införande av ungdomslöner. Särskilda ungdomslöner är diskriminerande. Men principen om att erfarenhet och tjänsteår faktiskt spelar roll för hur väl en person utför sitt arbete borde tydligare manifesteras. Inom vissa branscher är det möjligt att lönerna för unga sänks, men det kan i sin tur vägas upp genom att arbetsgivare blir mer positiva till att anställa unga och ungdomsarbetslösheten därmed minskar. 

Här står också fackföreningsrörelsen som en garant för att lönerna fortfarande håller rimliga nivåer och de ungas intressen tas till vara. Från företagarhåll kommer också krav på mer flexibla regler på arbetsmarknaden. Ett steg i denna riktning togs när LO, svenskt Näringsliv och PTK började förhandla om ett nytt huvudavtal. 

Avtalets uppgift skulle bland annat vara att möta de nya krav som globaliseringen och den ökande konkurrensen fört med sig samt förbättra ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden. Tyvärr bröt förhandlingarna samman då Svenskt näringsliv drog sig ur men en ny förhandlingsrunda måste dra i gång snarast om vi även fortsättningsvis vill förena en god konkurrenskraft och ett starkt näringsliv med rättvisa och jämlikhet. 

Ett nytt huvudavtal förutsätter dock starka löntagarorganisationer och här har regeringen en viktig roll att spela. Genom att återställa skyddet i a-kassan och samtidigt göra den billigare skulle fler ansluta sig till vilket på sikt också skulle gynna fackföreningsrörelsen. 

Ett återinförande av möjligheten för fackliga medlemmar att göra skatteavdrag på sina medlemsavgifter liksom företag redan i dag får, skulle förmodligen möjliggöra för fler att bli medlemmar. Starka fackliga organisationer är inget hot mot jobb och tillväxt utan tvärtom en förutsättning. Regeringens antifackliga och löntagarfientliga politik utgör ett hinder för att skapa mer moderna regler på arbetsmarknaden och ge fler unga en chans att göra rätt för sig.

Gabriel Wikström

Ordförande SSU-Västmanland

Utbildningsansvarig i SSU:s förbundsstyrelse

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons