Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stadsmissionen: Hemlöshet får aldrig bli accepterad

Annons
Nederlag. Västerås har 300 hemlösa i Västerås, varav ett 30-tal tvingas sova ute.

I kväll är det många västeråsare som inte kommer att gå hem. De har ingen familj som väntar hemma, de lagar inte mat hemma, de ser inte på nyheterna hemma och de går inte till sängs hemma. 300 västeråsare har inget de kallar hem, de räknas som hemlösa. 30 av dem tvingas sova i trappuppgångar, parkeringshus eller utomhus. Det här blir ett allt vanligare inslag i vår samhällsbild.

Att vi har cirka 300 hemlösa i Västerås, varav ett 30-tal som tvingas sova ute, är en skam och ett stort nederlag för vår stad. Egentligen är det en bedrövelse att begreppet hemlös över huvud taget existerar i 2010 års Sverige. Att det dessutom blivit ett accepterat och näst intill naturligt inslag i samhällsbilden är upprörande. I den välfärd vi lever i dag ska hemlöshet inte behöva vara accepterat. Med de resurser som finns att tillgå i vårt land är det en skam att vi varje dag ser hemlösa frysa utan att vi ens blir upprörda. I Sverige har vi råd att lösa hemlöshetens problematik.

För den enskilde är det en katastrof att vara hemlös. Det krävs att vi inser allvaret i situationen och visar att det inte är okej. Det är i mångt och mycket en inställnings- och attitydfråga men det handlar också om politisk vilja att gå till botten med situationen. Vi menar inte att politiker, ansvariga beslutsfattare och andra aktörer sitter passiva. Mycket görs, pengar satsas och olika lösningar diskuteras. Frågan är dock om tillräckligt görs och framförallt om vi använder rätt metoder, lär av andras erfarenhet och vågar pröva nytt.

Bostad först är ett synsätt och en metod som med goda resultat praktiserats internationellt, bland annat i USA, Tyskland och Finland men också i Helsingborg och Stockholm. Enligt modellen är den egna bostaden förutsättningen och grundtryggheten som den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sin övriga livssituation.

Bostad först vänder sig till hemlösa som är motiverade till ett socialt förändringsarbete och för vilka den nuvarande långa ”boendetrappan” inte utgör ett tillräckligt bra alternativ. I metoden är arbetet för en egen bostad kombinerat med ett samordnat och individuellt anpassat stöd. Ett arbete enligt denna modell ska också utformas på ett sätt som bidrar till minskad segregation och social uppdelning. Det innebär att behovet av lägenheter inom Bostad först-modellen inte bör koncentreras till ett och samma område utan i stället spridas över staden med 2–3 lägenheter i varje bostadsområde.

Resultaten har varit goda i de försök som utvärderats och i New York och Hannover har cirka 90 procent av de som fått en bostad i kombination med intensiv rehabilitering kunnat behålla sina bostadskontrakt. I Västerås har man dock beslutat att för närvarande inte tillämpa denna modell. Från de sociala nämndernas stab heter det att man med intresse följer arbetet och resultatet i de städer där modellen praktiseras. Vi kan uppfatta detta som en alltför passiv hållning i förhållande till ett akut problem som tenderar att växa och dessutom sjunker i åldrarna.

Vi tycker att tiden nu är inne för ett mera aktivt agerande där beslutsfattare vågar pröva andra modeller. Vi vill uppmana till att man i Västerås prövar och utvärderar modellen Bostad först. Västerås stadsmission är i högsta grad angelägna och villiga att bistå med den kvalité vi kan ge. Politiker, tjänstemän, fastighetsägare, grannar och hela stadsdelar behöver ta sin del i ansvaret med att möjliggöra för människor i detta utanförskap, att de ges förutsättningar att kämpa sig upp till ett mera värdigt liv och där bostaden är grundförutsättningen för en bevarad livskvalitet.

Vi behöver alla träna oss i att möta och bemöta vår medmänniska utifrån insikten att det kunde lika väl vara jag som drabbats. Låt oss hjälpas åt att aktivt och strukturerat kämpa för att lösa hemlöshetens oacceptabla situation i Västerås! Agerar vi inte i dag så bidrar vi till ett kallare samhälle – i dubbel bemärkelse.

David Sundén, direktor

Ronald Henriksson, biträdande direktor

Västerås stadsmission

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons