Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Staffan Anger (M): Nya invånare till Västmanland

Regeringens proposition om förbättrade strandskyddsregler är en viktig åtgärd för att skydda stränder och kuster i högexploaterade områden, samtidigt som nya regler ska ge utrymme för lättnader av strandskyddet i landsbygdsområden där tillgången på strandområden är högt och exploateringstrycket är lågt.

Annons

Skogskommuner som Skinnskatteberg, Norberg och Fagersta får en utmärkt möjlighet att rekrytera nya invånare till kommunerna och tillväxt i befolkningsutvecklingen.

I dag står Sverige med ett system som innebär att en renskötarens sjöstrand i Norrlands inland omfattas av samma strandskyddsregler som IT-entreprenörens skärgårdsö.

Lågexploaterade områden med liten befolkningstäthet och tätortens högexploaterade skärgårds- och kustområden ligger inom samma juridiska ramverk.

Oppositionen kritiserar regeringen för att genom propositionen äventyra allemansrätten. Men de nuvarande reglerna är i sig ett hot mot allemansrätten. Systemet saknar

legitimitet och har missbrukats i såväl tätort som landsbygd. Antalet dispenser har ökat kraftigt, och uppgår till cirka 5 000 per år.

Enligt en analys av Naturvårdsverket (2002) framstår bara 32 procent som lagliga. Strandskyddet är oklart, kortsiktigt och föremål för olika tolkningar. Denna otydlighet har resulterat i ett ineffektivt och delvis förljuget system.

Att ha klara regler som begränsar utbyggandet i tätbefolkade områden, såsom i Stockholms skärgård, är viktigt för att säkerställa att våra kuster, stränder, kobbar och öar inte blir överexploaterade på ett oansvarigt och kortsiktigt sätt. Vi måste också ha regler som långsiktigt slår fast att våra naturskyddsområden och riksintressen inte exploateras. Till detta krävs en tydligare struktur som effektivt tillhandahåller ärenden och motverkar onödig byråkrati.

Samtidigt som strandskyddet ska ge tydliga begränsningar för utbyggnad i högexploaterade områden, så måste reglerna vara anpassade för den mångfald och variation som inryms i vårt avlånga land. Endast 10 procent av Sveriges stränder är i dag påverkade av bebyggelse. Den obebyggda kusten och stränderna är 346 500 kilometer, eller motsvarande 8,5 varv runt jorden.

Regeringens proposition innehåller en tydlig definition av landsbygdsområden och därmed begränsning av områden som berörs av lättnader i strandskyddet. En begränsning berör också de stora sjöarna: Vättern, Vänern, Mälaren och området kring Siljan. 100-metersförbudet, det vill säga att man inte får bygga närmare stranden än 100 meter, bibehålls.

Ingen ska få stänga av allmänheten från stranden. En zon närmast stranden ska möjliggöra passage även om strandskyddets upphävts. ”Smygbostadisering” av till exempel sjöbodar och uthus hindras. De särskilda skäl som krävs för att ge dispens eller upphäva strandskydd preciseras i lagtexten.

I regeringens förslag förenklas reglerna och byråkratin minskar. Kommunerna får ökat inflytande över strandskyddet – de ges huvudansvaret för att pröva dispenser och undantag från strandskyddet. Länsstyrelserna får uppgiften att granska kommunala dispenser och de kommunala planer som behandlar strandskyddet och vid behov överpröva.

Länsstyrelserna tar härigenom över Naturvårdsverkets roll att överklaga sådana beslut och kommer också att ha fortsatt översyn för skyddade områden som nationalparker,

naturreservat samt Natura 2000 områden.

Dessa nya regler för strandskyddet gör ökade möjligheter för vissa kommuner att erbjuda attraktiv mark till dem som vill flytta in i kommunen. Våra skogkommuner i Västmanland, som exempelvis Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg har nu alla möjligheter att locka till sig nya invånare.

Staffan Anger

riksdagsledamot för Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons