Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stärk

Annons

målet är full sysselsättning. Vi fem partier inom Västeråsalliansen tror inte att den sittande regeringen menar allvar eftersom utvecklingen visar att vi har en bra bit till innan vi kan nå målet om full sysselsättning.

Detta gäller också den lokala ledningen i Västerås med Ulla Persson (s) i spetsen. Västerås har länets högsta arbetslöshet, över åtta procent. Vi kan inte acceptera detta. Som kommun-företrädare i Västerås är vi oroliga för den höga arbetslösheten, över 1 500 ungdomar i åldern 18-25 är utan ett arbete. Till detta finns akademiker och vuxna som också är arbetslösa och går på olika typer av insatser. Vi kan nämna att mellan 300-400 personer med akademisk examen är arbetslösa i Västerås.

Den offentliga sektorn kommer inom en snar framtid att ställa krav på rekrytering av nya medarbetare när många går i pension. Men än så länge har inte denna utveckling öppnat upp för nya att ta sig in på arbetsmarknaden. Den offentliga sektorn stramar snarare åt sin verksamhet, och färre medarbetare ska göra mer för att effektivisera verksamheten.

Nya jobb kan skapas inom det som traditionellt har varit offentlig sektor, genom fler upphandlingar och genom att omsorgs-behövande, föräldrar elever med flera ges möjlighet att själv välja vem som skall ge stöd och/eller utbildning.

Merparten av jobben skapas inom företagen. Förutsättningarna för de befintliga företagen och det lokala näringslivet i Västerås måste bli bättre. Målet måste vara att locka hit fler företag till Västerås, då skapas fler arbetstillfällen. Västerås stad kan genom satsningar på byggnationer, utbildning och kommunikationer underlätta för nya och befintliga företag. Staden kan också genom snabba beslut underlätta för företagen vid till exempel olika tillståndsprövningar.

Ytterligare samverkan mellan kommunen, näringslivet och högskolan är ett viktigt steg i detta arbete. Utbildningspolitiken och kopplingen till det lokala näringslivets branschkännedom är också viktig i utformningen av kommunens utbildningsutbud. Detta är viktigt för att leva upp till den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.

Alla parter har något att vinna på ett ökat samarbete. Företagens förutsättningar och behov måste vara väl förankrat hos alla företrädare för Västerås stad. Politiska ledare i nämnder och styrelser samt tjänstemän på olika nivåer måste gemensamt arbeta för att underlätta och skapa bättre förutsättningar för företagande. Öppenhet skall prägla hela Västerås stad både i synsätt och bemötande.

Vi har därför föreslagit ytterligare arbetssätt för att utöka kontakterna med näringslivet. Fyra av fem partier i alliansen har motionerat om att vi ska inrätta ett näringslivsråd. Centerpartiet har motionerat om att inrätta en näringslivsnämnd. Gemensamt är att vi vill arbeta för ett företagsvänligare klimat i kommunen där vi samarbetar mera.

Västerås stad skall underlätta genom att det skall finnas "en väg in" i den kommunala organisationen för företagare. Oavsett ärende skall du med lätthet bli hänvisad till rätt instans och få en snabb behandling av ärendet.

Bengt-Åke Nilsson

Elisabeth Unell

Andreas Porswald

Elisabet Fridén

Lars Kallsäby

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons