Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stärk den kommunala självstyrelsen

Annons

Hittills har debatten om det kommunala självstyret i alltför stor utsträckning förts på regeringens premisser. Alla har dock inte den övertro på statens förmåga att skapa ett bättre samhälle som centralt placerade socialdemokrater har. Senaste utspel kommer från Peter Hultqvist, s-ledamot i Ansvarskommittén och kommunalråd i Borlänge. Han efterlyser mera av statlig styrning, och mera av öronmärkta statsbidrag till kommunerna. Detta är säkert en ljuv musik för regeringen men Hultqvist har inget stöd för uppfattningen bland sina partikollegor runt om i landet.

Under lång tid har centerpartiet misstänkt att ökad centralstyrning saknar stöd bland landets kommunpolitiker, oavsett politisk färg. Vi har låtit Temo, under tiden 26 -31 jan 2005, mäta attityden hos landets kommunalråd, om vilken inställning de har till det kommunala självstyret. Resultatet visar en stor oro för en långtgående centralisering och ett ökande misstroende mellan lokalt förtroendevalda och riksdag och regering. Enkäten ger också vid hand att sju av tio kommunalråd upplever att det kommunala självstyret minskar och nio av tio anser att det behöver stärkas.

Socialdemokraternas initiativ i senaste budgetpropositionen om att stimulera kommunsammanslagningar i landet behöver därför analyseras och debatteras. Vi uppfattar centraliseringsdebatten, med färre och större kommuner och landsting, som ett kreativt "tänk" och en from förhoppning av regeringen att försöka lösa kommunernas ekonomiska problem. Sju av tio kommunalråd säger sig också ha lågt förtroende för regeringens sätt att hantera det kommunala självstyret. Inte heller detta förvånar oss.

Det som starkast bidragit till att inskränka kommunernas möjligheter, försvagat självstyret, är svårigheterna för våra lokalt förtroendevalda att ha kontroll över den egna ekonomin och därmed svårigheter att göra egna prioriteringar. Samtidigt som kommunerna inte fick höja skatterna under saneringsperioden av statens finanser, så passade regeringen på att lämpa över en icke oansenlig del välfärdsåtaganden och rättighetslagstiftningar på kommunerna. Detta "kommunernas moment 22" har sedan regeringen använt och utnyttjat, i sin argumentering för ytterligare detaljregleringar och än mera specialdestinerade bidrag.

Vår demokrati handlar i grunden om den enskilde medborgarnas rättigheter och delaktighet, samtidigt som den också är beroende av förtroendet för politikerna. Många, stora som små kommuner har en unik och viktig roll i den formella demokratin genom sin närhet till medborgarna.

Många lokala politiker är viktiga brobyggare mellan samhällets olika nationella sektorer. Frågan är om vi som kommunpolitiker har en ärlig chans att leva upp till våra väljares mandat? I minst hälften av våra kommuner behöver vi ytterligare besparingaringar och/eller skattehöjningar fram till 2007.

Självklart försvårar alla riktade statsbidrag kommunens långtidsplanering. Vi måste undanröja skatteutjämningssystemets tekniska konstruktion som ger negativa marginaleffekter om kommuner vänder sin befolkningstrend eller nyrekryterar personal. Vi måste komma bort från bidragsberoendet eftersom det hindrar kommunernas utveckling.

För centerpartiet är frågan om kommunalt självstyre en grundläggande ideologisk fråga. Vi vill ha mera demokrati och mindre centralstyrning och därför är det självklart för oss att kommunerna ska stå både starkare och självständigare gentemot regeringen. Ett viktigt skäl till ett stärkt självstyre är att medborgarnas val faktiskt ska spela roll. Det ska göra en tydlig skillnad beroende på vilken politisk majoritet som väljarna röstar fram i kommunerna, lika självklart som att väljarna ska kunna utkräva ansvar om den politik de röstat fram uteblir. I centerpartiet har vi en stark tilltro till människors förmåga att ta ansvar, för sig själv. Vi anser att dekret och centralstyrning från Rosenbad och initierade kommunsammanslagningar ökar avstånden mellan samhället och medborgarna och det gagnar varken demokratin eller medborgarna.

Jörgen Johansson

Björn Mårtensson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons