Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stärk medborgarens makt

Annons

Miljöpartiet anser att Västerås kommun måste börja jobba med medborgarkontrakt. Vi gör det för att vi ser ett behov av förnyelse och modernisering inom den offentlig finansierade verksamheten. Men också för att det finns tendenser till en förmyndarattityd i den kommunala verksamheten där medborgarnas intressen, synpunkter och klagomål inte tas tillvara i verksamheterna.

Vi anser att det borde vara självklart att när en kommuninnevånare ringer, skriver eller på annat sätt meddelar sig med kommunen ska de synpunkter som framförs tas på allvar, föras vidare och bli en naturlig del i kommunens utvecklingsarbete.

Vi anser också att det till exempel borde vara självklart att förvaltningen kan ge medborgarna besked om när en ansökan kommer att behandlas eller vilken nivå vi kan förvänta oss på kommunens service.

För att råda bot på några av dessa problem och frågeställningar föreslår vi ett arbete med medborgarkontrakt. Grundtanken i medborgarkontraktet är ett skrivet dokument där det offentliga tillsammans med medborgaren definierar vilka krav de offentliga tjänsterna ska leva upp till. I medborgarkontraktet tydliggörs: Vad den offentliga servicen ska leva upp till, var man kan vända sig för att lämna synpunkter på verksamheten och vilken kompensation man ska få om målen inte nås.

Medborgarkontraktet, menar vi, ska tas fram i dialog mellan kommunen och brukarna av kommunens tjänster. Formen för dialogen är en öppen fråga. Men det är centralt att vi i kommunen skaffar oss en tydlig bild av vad som faktiskt förväntas av medborgarna, i vilken utsträckning förväntningarna möts och om kommunens resurser prioriteras rätt.

Flera andra kommuner i Sverige har redan börjat jobba med medborgarkontrakt. Till exempel så jobbar man sedan en tid tillbaka med medborgarkontraktsliknande projekt i Luleå. I Luleå kommuns äldreomsorg har de bland annat definierat hur lång tid det får ta att få en bostad efter att man beviljats en plats på ett äldreboende: "Vi garanterar att du får ett erbjudande om bostad inom 6-8 veckor efter det att du beviljats äldreboende. Har du önskemål om att flytta till ett speciellt hus kan väntetiden bli längre. Vid akuta behov går det alltid att få tillfällig plats."

De flesta som påbörjat ett arbete har upplevt det som positivt både för medborgarna, för politiker och för förvaltning. Inte minst personalen inom den kommunala verksamheten har upplevt arbete som positivt eftersom det tydliggör vad som förväntas av dem men också vad som faktiskt inte kan förväntas av dem.

Ett medborgarkontrakt är ett sätt att stärka medborgaren och brukarens roll gentemot den offentliga servicen. Många medborgare känner sig rättslösa och små i förhållande till förvaltning, tjänstemän och myndighetspersoner. Många vet inte vad de har för rättigheter, vad de ska göra om de vill lämna klagomål.

Möjligheter att få kompensation när något går fel är små. Ofta är det till och med svårt att få en ursäkt från ansvarig politiker eller tjänsteman.

Så här borde det inte ut och vi vet att vi kan bli mycket bättre i framtiden på dessa frågor. Vi tror att det i vår kommun finns stora möjligheter att förbättra verksamheten och göra den mer brukarorienterad.

Genom att lägga en motion i fullmäktige om medborgarkontrakt hoppas vi att en dialog i kommunen kan starta kring dessa frågor.

Andreas Porswald

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons