Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sten Tolgfors (m): Värdefullt att ha en dialog med Kina

Som förste minister i Alliansregeringen besökte jag nyligen Kina.

Annons

Under mitt besök tog jag upp Sveriges syn på dödsstraffet, både i varje offentligt tal, inklusive på två handelskammare samt på Pekings universitet, och i överläggningar med kinesiska företrädare.

Jag hade ett särskilt möte med ledande företrädaren för Högsta domstolen, Kinas högsta åklagarämbete, "kontrollministeriet" som ansvarar för arbetet mot korruption, landets helt dominerande juristutbildning, samt Kinas mänskliga rättigheterambassadör kring utvecklingen i landet. De återgav sin syn, jag Sveriges. Värdet av att få diskutera dödsstraffet och de förändringar av rättsväsendet som nu sker i Kina direkt med dem som påverkar frågan kan inte underskattas.

Med handelsministern diskuterade jag också arbetsvillkor i Kina, med anledning av det avtal som slöts under det kinesiska statsbesöket. Handel skapar ekonomiska fördelar för både Sverige och Kina, samt möjlighet till dialog också på områden där vi har olika uppfattningar, såsom dödsstraffet. Handel bidrar till att öppna Kina för impulser från omvärlden. Samtidigt innebär handel ett ansvar för att använda möjligheterna till dialog om andra frågor. Det ansvaret tar Sverige.

Men som handelsminister är mitt huvudansvar att diskutera framtida möjligheter för handel och kvarvarande handelshinder med handelsminister Bo Xilai. Vid diskussionen fanns företrädare för Svenska handelskammaren och företag representerade. Målet är att hinder för handel och investeringar efterhand skall avvecklas.

Handeln med Kina utgör ännu bara två procent av Sveriges export, men importen är större och dessutom ökande. Jag välkomnar både export till och import från Kina. Importen bidrar till lägre priser på konsumentvaror, till låg inflation och därmed till ett rimligt ränteläge i Sverige. Svenska företag säljer till Kina, men många importerar delar och komponenter till fördelaktiga priser, vilket gör det möjligt för dem att fortsätta verka i Sverige.

Stora företag som HM, Ikea och Sony Ericsson producerar och köper in varor i Kina, varor som sedan säljs över hela världen. Handelsstatistiken underskattar därför högst betydligt Kinas ekonomiska vikt för Sverige, liksom Sveriges vikt för Kina. Flera hundra tusen kineser arbetar idag för svenska företag i Kina. Enbart HM sysselsätter ett par hundra tusen.

Kina har stor potential att fortsätta växa som svensk exportmarknad, i takt med att välståndet där ökar. Landets ekonomiska utveckling kommer att fortsätta vara stark och Kina kommer i framtiden att ha stor betydelse i världsekonomin. Kina dubblar sin BNP på nio år, sådan är kraften i den ekonomiska förändringen. Kina gör nu vad Sverige en gång gjorde, och handlar sig till välstånd.

Handel bidrar till att öppna landet för impulser från omvärlden. Många svenska företag tar stort socialt ansvar i sin kinesiska verksamhet. Svenska företag kan fungera som goda exempel för att förbättra arbetsvillkoren i Kina. Genom krav på underleverantörer sprids kunskap från svenska till

kinesiska företag.

Dagens europeiska konsumenter är angelägna om pris och kvalitet, men också om att varor producerats med respekt för miljö och arbetsvillkor. Företag som upplevs behandla anställda illa, eller saknar miljöhänsyn straffas av konsumenterna. Företag som agerar hänsynsfullt kan få en stor konkurrensfördel av det både i Europa och i Kina. Dagens anställda i Kina är morgondagens konsumenter.

Jag besökte fyra svenska fabriker, för att med egna ögon se arbetsförhållanden och löner, samt diskutera hur svenska företag säkrar goda arbetsförhållanden i underleverantörsleden i Kina.

Kina är en starkt växande ekonomi. Utbyggd handel gynnar både Sverige och Kina och ger möjlighet till dialog om politiska

frågor.

Sten Tolgfors

Handelsminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons