Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stoppa den globala uppvärmningen

Annons

Växthuseffekten är över oss med fler och kraftigare stormar, stora nederbördsmängder och extrema värmeböljor (cirka 20 000 döda i Europa år 2003). Polarisar smälter i accelererande tempo vilket gör att vattennivån i världshaven stiger och dränker hela eller delar av jordens storstäder och odlingsmarker. Naturligtvis är det väsentligt med utökad forskning om konsekvenserna, men om inte den fossila förbränningen minskar är skadorna snart oreparerbara.

Svenska kärnkraftverk (11 st) producerade förra året 75 TWh (terawattimmar). Svensk vindkraft (707 st) producerade 0,75 TWh. Världens samlade vindkraft cirka 10 TWh. Detta är mindre än de 13 TWh som vi 2003 importerade av förorenad kolkraft från Polen, Tyskland och Danmark.

Vi skulle behöva 7,5 gånger världens samtliga vindkraftverk för att ersätta kärnkraften enbart i Sverige. Detta är naturligtvis orimligt.

I världen finns 441 kärnkraftsreaktorer i drift och 32 under byggnad. Effektivisering (bland annat i USA) har gjort att kostnaden för drift, underhåll och bränsle halverats de senaste 15 åren till 12 öre/kWh (kurs 7 kronor).

Detta kan jämföras med vindkraft som kostar 60 öre/kWh minus subventioner från staten. Nuvarande urantillgångar á 1 öre/kWh räcker i tusentals år. Uran ur havsvatten á 2 öre/kWh räcker i 80 000 år.

Alternativ fossil förbränning av kol, olja, gas, ved och biobränsle ger kontinuerligt hälsovådliga utsläpp (växthus- och stoft-) till omgivningen med ökad cancerfrekvens som följd.

Oljan uppnår maximalt uttag år 2010, och är bättre till annat än att bränna upp.

Ett projekterat kolkraftverk (storlek cirka ett kärnkraftverk) i Östhammar kräver 2 miljoner ton kol/år och ger askhögar om 200 000 ton/år. Ett annat i Tunaberg kräver 800-1 000 ton kol per timme. Medan de svenska kärnkraftverken förbrukar 1 000 ton bränsle/år tillsammans.

Enligt en artikel i den medicinska tidskriften Lancet (1998) skulle 85?000 människoliv sparas årligen om kärnkraft ersatte kolkraft. Motsvarande för gaskraft är 29 000 liv årligen. Biobränsle ger 30-40 gånger fler cancerfall än kärnkraft (Naturvårdsverket).

De västerländska kärnkraftverken är inkapslade och styrs ned vid överhettning. Ett haveri ger inga externa utsläpp. Inkapslingen tål krasch av trafikflygplan. Internationellt samarbete gör att inträffade tillbud i världen leder till ombyggnad för ökad säkerhet, förbättringar i operatörsutbildning etcetera.

Kärnkraften är en av de absolut minst farliga energikällorna, både för miljö och hälsa.

Bygg fler kärnkraftverk, exportera elenergi, minska behovet av importerad fossil förbränning.

Carl-Åke Utterström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons