Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stoppa "stopplagen"

Annons

"Promemoria om överlämnande av ansvaret för driften av sjukhus till privata entreprenörer" är resultatet av en olycklig politisk kompromiss. Förslaget stryper tillförseln av kapital och innovation som den svenska sjukvården så väl behöver. De privata vinstdrivande företagen hindras att tillföra sjukvården kapital så att det blir möjligt att hålla en hög nivå på vården även utanför storstäderna, i landsting med sämre ekonomi. Dessutom försämras förutsättningarna för en effektiv konkurrens vilket leder till sämre kvalitet, högre kostnader och minskad valfrihet för individen.

Förslaget rubbar den svenska samförståndsmodellen som innebär ett slags blandekonomi där alla krafter tillåts medverka på lika villkor, även vinstdrivande företag. Vi är djupt oroade över viljan att överge den svenska modellen.

Promemorian motverkar att seriösa och framåtsyftande privata företag bidrar till en vidareutveckling av vården. Ett sådant utvecklingsområde är närsjukvården där även ett mindre antal slutenvårdsplatser ingår. I förslaget är sjukhusbegreppet synonymt med slutenvårdsplatser oavsett dess karaktär. Landstingen hindras att engagera privata vinstdrivande företag från att bidra både med kapital och kunskap samt i utvecklingen av närvården.

Förslaget gör det mindre attraktivt att arbeta inom vården. De vinstdrivande företagen har förmågan att skapa bra arbetsplatser tack vare bland annat tydligt ledarskap. I undersökningar, bland annat från Kommunal, konstateras att personalen trivs bättre och har större möjligheter att påverka sin arbetssituation i privata vårdföretag.

Det stora ansvaret för regleringen och uppföljningen av både offentlig och privatdriven verksamhet ligger på landstingen. Landstingen har enligt Kommunallagen det yttersta ansvaret för verksamheten och vårdansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Carema anser att landstingen snarare borde få en starkare och tydligare roll som beställare. I förslaget begränsas landstingens beställarroll.

Carema är ett privatägt vinstdrivande företag som verkar inom ramen för den offentliga finansieringen på uppdrag av landsting och kommuner. Vi står bakom de grundläggande principerna för den allmänna hälso- och sjukvården: vården ska ges på lika villkor och efter behov, styras demokratiskt och vara solidariskt finansierad.

Vinst är en nödvändig sporre i en sund verksamhet och ska användas till att utveckla verksamheten. Bara den vårdverksamhet som genererar vinst kan investera i verksamheten och skapa trygghet mellan goda och dåliga år, utan tillförsel av mer skattemedel. Vinsten är ingen kostnad utan resultatet av en effektivt skött verksamhet. Vinstkravet i vår verksamhet är inte annorlunda än kravet på att hålla budget i vilket landsting som helst.

Konkurrens är ett medel att stimulera kvalitetsutveckling. Konkurrens i sig bidrar till att alla gör sitt yttersta. Den som inte klarar kvalitetskraven slås ut. Det innebär att konkurrens leder till kvalitetshöjningar och att de företag, organisationer eller landstingsdrivna enheter som håller hög kvalitet får förnyat förtroende vid nästa upphandling, och därmed överlever på sikt.

Entreprenadformen bidrar till att tydliggöra rollerna mellan politiker och producenter. Det ger landstingen möjlighet till långsiktig planering genom god kostnadskontroll. Ekonomin blir förutsägbar och ekonomiska överraskningar kan undvikas. Landstinget får möjlighet att utföra sitt demokratiska uppdrag att leda, fördela och prioritera resurserna. Och vi kan genomföra vårt uppdrag enligt de intentioner politikerna har.

Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Skatteunderlaget minskar samtidigt som trycket från medborgarna ökar, vilket gör att landstingens ekonomi försämras. Carema är berett att i samverkan med landsting och kommuner möta dessa utmaningar.

Entreprenörer med gedigen erfarenhet från offentligt driven vård bidrar till att skapa en stark innovationskraft och stimulerande konkurrens!

RALPH RIBER

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons