Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Straffbeskatta inte dem som tar klimatansvar

Annons

Alla SJ:s tåg körs på Bra miljöval-märkt el och produktionsspecificerad vattenkraft, utan direkta utsläpp av växthusdrivande koldioxid. Ändå föreslås nu att SJ ska betala koldioxidskatt för transporterna som om tågen gick på fossil el. Regeringen måste avvisa Godstransportdelegationens förslag, annars hotas den frivilligt uppkomna marknaden för förnybar el, med allvarliga miljökonsekvenser som följd.

Den accelererande växthuseffekten innebär ett allt större hot mot människa och miljö. Transportsektorns utsläpp har ökat med 10 procent sedan 1990 och kommer enligt Naturvårdsverkets prognoser att öka med ytterligare 8 procent fram till 2010. För att hejda denna trista utveckling och bekämpa växthuseffekten är det centralt att järnvägstransporterna ökar och dessutom drivs med förnybar energi.

Det finns i dag inget miljövänligare och energisnålare transportmedel än järnvägstrafik. SJ AB köper 100 procent förnybar el som produceras utan direkta koldioxidutsläpp. Ändå föreslår Godstransportdelegationen nu att SJ ska betala koldioxidskatt som om varenda kilowattimme el SJ förbrukar innebar utsläpp av fossil koldioxid. För oss är det helt orimligt - den som kör tåg ska självklart betala för tågens miljökostnader, men inte för andra trafikslags utsläpp.

Det absurda förslaget har sin grund i principen att varje transportslag ska bära sina samhällsekonomiska marginalkostnader, vilket vi ställer oss bakom till 100 procent. Men det innebär förstås inte att den som köper förnybar el ska betala lika mycket som köparen av fossil el, vilket förslaget innebär. Detta skulle rasera arbetet med att stimulera övergången från fossil till förnybar energi och instifta en helt ny princip: att icke-förorenaren betalar, i motsats till den av riksdagen, EU och OECD etablerade principen att förorenaren betalar.

Om förslaget genomförs leder det till höjda biljettpriser, vilket försämrar konkurrensförhållandena för SJ gentemot fossilbränsledrivna transporter på väg. Därmed ökar trafiksektorns totala koldioxidutsläpp, tvärtemot riksdagens och regeringens klimatpolitiska ambitioner. Om förslaget genomförs tar man bort järnvägstrafikens viktigaste konkurrensfördel och säljargument - då räknas tåget plötsligt som en miljöbelastning liksom bil och flyg. Avgiften leder också till höjda biljettpriser och färre resenärer. Därmed ökar trafiksektorns totala koldioxidutsläpp, tvärtemot riksdagens och regeringens klimatpolitiska ambitioner. Det är ur alla aspekter kontraproduktivt.

De senaste tio åren har persontrafiken på järnväg i Sverige ökat med cirka 50 procent, räknat i personkilometer. Även godstrafiken på räls har ökat. Nya tåg med lägre energiförbrukning gör att järnvägens årskonsumtion av elkraft ändå bara ökat med drygt 10 procent. Teknikförbättringar och bättre planering av järnvägstrafiken kan ge ytterligare upp till 40 procent energibesparingar. Vägsystemet i Sverige med vägbelysning, trafiksignaler, bensinstationer och verkstäder förbrukar faktiskt mer elkraft än hela järnvägssystemet.

När SJ bygger ut tågtrafiken så kommer det att ske med fortsatta krav på 100 procent förnybar el. De energibolag som säljer Bra miljöval-el får incitament att investera i förnybar el samtidigt som kraven i miljömärkningen bidrar till flera av de nationella miljömålen. Om andra storköpare av el tar samma ansvar som SJ, minskar efterfrågan för kolkraft och annan fossil el dramatiskt. Att straffbeskatta SJ:s medvetna miljöval riskerar att punktera marknaden för miljömärkt el och företagens frivilliga miljöarbete, eftersom signalen blir att miljövalet är betydelselöst.

Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval gör det lätt för konsumenterna att välja miljöbättre produkter. Miljömärkning har blivit en konkurrensfördel, vilket innebär att de som inte uppfyller miljömärkningens krav har intresse av att märkningen ifrågasätts. En ogenomtänkt beskattning kan därmed slå undan benen för hela miljömärkningen, med allvarliga miljökonsekvenser som följd.

Regeringens uttryckliga uppdrag till Godstransportdelegation var "att främja samverkan mellan trafikslagen i arbetet med att uppnå ett långsiktigt hållbart transportsystem". En koldioxidskatt för järnvägstransporter som drivs med förnybar el skulle tvärtom straffbeskatta dem som gör rätt. Detta ogenomtänkta förslag måste till pappersåtervinningen.

Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska naturskyddsföreningen

Jan Forsberg, vd SJ AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons