Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Studentbostäderna är hälsofarliga

Annons

VLT anger i en artikel den 10 augusti att inflyttning påbörjats i de omstridda lägenheterna på Gideonsbergsgatan. En student som flyttat in och bott där en vecka berättar om den fina utsikten, att hyran är okej och att trafiken från E18 inte hörs så mycket.

En vecka är dock alldeles för kort tid för att konstatera de brister som dessa bostäder ur hälsosynpunkt är behäftade med. På platsen rådande trafikbullernivå överskrider i besvärande grad det så kallade riktvärdet för buller vid fasad som riksdagen fastställt. Bullernivån vid för de tre fasaderna är hela 61-65 decibel. Men regeringen tillåter inte överträdelse av värdet 55 decibel med en enda decibel vid ensidiga lägenheter som dessa.

Bullernivån vid fasaden har en central betydelse. Fönster måste kunna öppnas när man vill, framför allt nattetid, utan att mötas av besvärande buller och för att erhålla den tilläggsventilation och därmed den individuella nattemperatur, som mer eller mindre öppet fönster ger. 65-70 procent av svenskarna sover med mer eller mindre öppet fönster för jämnan enligt en utredning från Göteborgs universitet.

Störd sömn ger dagen efter-

effekter som trötthet och olustkänsla samt minskad prestationsförmåga. Detta leder till sämre studieresultat, längre studietid och ökade studiekostnader. Men dessvärre har miljömedicinska studier på senare år visat att långvariga bullerstörningar, speciellt för känsliga personer medfört risk för bestående (livsvariga) hälsoeffekter som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.

Nationella miljöhälsoenkäten 1999 (NMHE99) anger: "Inom ett bostadsområde med buller från vägtrafik med bullernivå 65-70 decibel och där bullerexponeringen av de boende skett minst en gång per vecka har läkare diagnostiserat högt blodtryck inom olika åldersgrupper enligt följande: 19-39 år, 11 procent, 40-59 år, 14 procent och 60-81 år, 8 procent." Ytterst skrämmande siffror.

Stockholms läns landsting, miljömedicinska enheten, anger senare (september 2002) att risken att drabbas av högt blodtryck

föreligger redan vid exponering för bullernivån 57-60 decibel vid fasad eller inomhusvärdet nattetid 50-53 decibel. Beräknat verkligt värde i studentlägenheterna inomhus nattetid med öppet fönster är högre, nämligen 53-58 decibel. Det vill säga risken att drabbas av högt blodtryck finns ständigt i dessa studentlägenheter.

Högt blodtryck kan orsaka ett flertal andra besvärande sjukdomar säger Karin Schenck Gustavsson, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i en tidningsartikel nyligen. Hon tillägger: Problemet är att mörkertalet är stort, många vet inte om att de drabbats av högt blodtryck förrän det är för sent, eftersom det inte alltid ger symptom.

Sannolikt är, om bostäderna skulle få bebos, att minst ett tiotal studenter kommer att ådra sig högt blodtryck under varje normal studietid om fyra år. Flera av de drabbade får vetskap om sin sjukdom så småningom och kanske först sedan de lämnat Västerås. En avveckling av dessa farliga bostäder måste ske snarast. Det går absolut inte att vänta och se.

Att lägenheterna vid Gideonsbergsgatan inte är hyresvärda är självklart. Jag vill dock inte uppmana till hyresskolk. Men jag förutsätter att kårstyrelsen, som nu kan ställa ovillkorliga krav att statliga bostadsnormer även skall gälla kårens studenter, också ställer sådana krav. Krav att kårmedlemmarna snarast erbjuds bovärdiga lägenheter på annan plats och på likartade villkor.

Motsätter sig kommunen och även högskolans ledning detta, då är skandalen ett fullbordat faktum. Naturligtvis kommer Mälardalens högskolas anseende att snabbt rasa då kännedom når rikspressen att högskolan indirekt motarbetar och även skadar sina studenter.

Enligt en tidigare engagerad ljudkonsult, har ingen byggnadsnämnd i någon ort i landet utöver Västerås på felaktiga grunder lyckas få byggnadslov och även uppfört bostadsbyggnader som enligt gällande bestämmelser inte får användas som bostäder.

Anmärkning. Decibelskalan är logaritmisk. Därför är 65 decibel vid fasad angivet i verkligt buller (i mikropascal) även tio gånger högre än tillåtet värde 55 decibel.

Yngve Stark

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons