Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Styrelseordföranden har yttranderätt

Annons

Leif Zetterbergs svar i VLT den 13 november är mycket upplysande. Men bara i ett enda avseende - nämligen om personen Zetterberg.

Låt mig också inleda mitt svar med att konstatera ett självklart förhållande: ett bolags styrelseordförande har yttranderätt vid en stämma.

Zetterberg valde att: 1. inte redovisa någon åsikt i öppenhetsfrågan vid stämman = han teg och samtyckte till pressens utestängning.

2. icke, trots frågor, redovisa något om bolagets affärsplaner eller framtidstankegångar vilka torde vara väl kända av VLT:s styrelse och av budbolaget men inte av Herenco.

3. icke, på direkt fråga under stämman, redovisa någon personlig åsikt ifråga om avnotering eller inte.

Leif Zetterberg kunde i sin replik till mig också ha tagit tillfället i akt och redovisat en personlig åsikt till mitt förslag att alla aktieägare skall ha en reell chans att utnyttja sin rätt att delta på bolagsstämman.

Nu befarar jag att även en självklar likställighetsprincip i ett bolag med relativt få aktieägare - att alla aktieägare oavsett bostadsort eller tidningsinnehav skall ges en chans att uppmärksamma en kallelse - kommer att motarbetas också av Leif Zetterberg.

Vd Lennart Foss första replik till mig vid stämman var att mitt önskemål om en anständig kallelseprocedur sannolikt inte kommer att bejakas.

Sammanfattning: VLT:s före detta ordförande, numera vice ordförande, därtill väl bevandrad i folkrörelsearbete, samt bolagets vd synes aktivt verka till fördel för en blygsam majoritet och till nackdel för en 47-procentig minoritet till och med vad gäller aktieägarnas reella möjlighet att i likställd ordning deltaga i bolagsstämmor.

För detta belönas nu Leif Zetterberg med en väl arvoderad reträttplats i styrelsen.

För övrigt förstår jag inte att Bert Levin och Ove Joanson med flera styrelsemedlemmar lånar sina oberoende (?) namn till ett, enligt min mening, oerhört trakasseri av minoriteten i det börsbolag som sannolikt hyser den största minoriteten av alla börsbolag.

Dessa välkända namn är nu bevisligen hallstämplade av Peter Hjörne som personer ingående i det transportkompani som utan avvikande åsikter skall ta VLT dit Stampen vill.

Skälet att kasta ut två av nio ledamöter ur styrelsen för att de tyckte olika är ett iögonfallande, osant svepskäl. Tål inte VLT:s styrelse att någon anmäler avvikande uppfattning eller reserverar sig i styrelsearbetet, torde VLT:s personal drabbas av ett än värre öde än vad myten om den snåle tidningsdirektören från Småland skulle kunna åstadkomma.

Stig Fredriksson, koncernchef Herenco AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons