Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svårare att bli fransk medborgare

Annons

Ett av de känsligaste ämnena för politiker i många länder gäller reglerna för invandring och invandrarnas integration i sitt nya hemland.

I Frankrike är problemet för närvarande högaktuellt med anledning av av att inrikesminister Sarkozy i början av maj i nationalförsamlingen presenterade ett lagförslag, vars huvudsyfte vore "att skapa nya möjligheter att bättre reglera invandringen, att bekämpa kringgående av bestämmelserna, att främja en önskvärd invandring och en framgångsrik integration".

Utrymmet medger naturligtvis ingen närmare beskrivning av lagförslagets innehåll. Så mycket kan dock framhållas att det är fråga om en skärpning av de nu gällande förordningarna som gör det betydligt svårare för många utlänningar att bli franska medborgare om den nya lagen antas. I det följande några exempel:

*För att erhålla ett uppehållsvisum gällande längre tid, måste den sökande underteckna ett kontrakt, i vilket vederbörande bland annat förbinder sig att deltaga i utbildningar gällande det franska språket och de franska samhällsförhållandena.

*Är den sökande gift, måste ett flertal villkor uppfyllas, för att han/hon skall kunna få rätt att förena sig med de familjemedlemmar, som blivit kvar i det gamla hemlandet. Man måste i minst 18 månader ha vistats legalt i Frankrike och under denna tid haft arbete och därav uppburit en lön, som åtminstone motsvarar en fransk minimilön.

*En utlänning, gift med en fransk medborgare, kan först efter tre års äktenskap ansöka om franskt medborgarskap.

Vissa kategorier sökande kan emellertid påräkna ett mycket välvilligare bemötande från de franska myndigheternas sida än det stora flertalet. Det gäller i första hand sådana, som man från fransk sida av det ena eller det andra skälet anser sig ha nytta av. Det kan vara fråga om högutbildade eller kända utlänningar men också om personer utan tidigare erfarenhet från yrkeslivet men som ändå efterfrågas i branscher, som har svårigheter att få tag i arbetskraft. Det handlar då i regel om enklare sysselsättningar, som arbetssökande fransmän inte attraheras av på grund av dåliga löner och arbetsvillkor. Sådana branscher är för närvarande till exempel byggsektorn, sjukvården, hotell och restauranger

En speciell grupp, som myndigheter gärna vill satsa på är utländska studerande, som önskar bedriva studier i Frankrike under kortare eller längre tid. Dessa har möjlighet att till sin ansökan om uppehållstillstånd foga en rekommendation från något franskt universitet, som förklarat sig villigt att taga emot dem. En partibroder till Sarkozy understryker att studenter från de så kallade utvecklingsländerna är speciellt välkomna, i synnerhet de som kommer från sådana länder där franska är ett av språken.

Flera kommentatorer har understrukit, att invandringen i många fall är "en lösning inte ett problem". En av dem erinrar om det faktum, att Frankrike är en åldrande nation, där pensionärerna blir allt flera, varför ersättare så småningom behövs i stort antal. Bara under perioden 2000-2010 beräknas av denna anledning cirka 4,7 miljoner behöva anställas, något som måste betecknas som ett positivt framtidsperspektiv, inte minst för många invandrare.

Sarkozys lagförslag verkar ha fått ett gynnsamt mottagande av en majoritet av fransmännen. Enligt en opinionsundersökning, publicerad den 9 maj, är nära tre fjärdedelar av de tillfrågade införstådda med de nya strängare bestämmelserna. Dessutom är skillnaden obetydlig mellan vänster- och högersympatisörer. Om-röstningen i nationalförsamlingen beräknas äga rum i juli.

Hans Ytterberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons