Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sveaskog: Vi satsar på giftfritt skogsbruk

Annons

Samverkan mellan olika parter i svenska FSC, som är en certifiering för ansvarsfullt skogsbruk, har de senaste åren präglats av misstroende. En tvistefråga är användningen av kemikalier i skogsbruket, som fullt begripligt kritiseras av miljörörelsen och Skogs- och Träfacket. Sveaskog ska bedriva ett giftfritt skogsbruk och kommer att påbörja omställningen till mekaniska snytbaggeskydd i stor skala redan 2009. För skogsbrukets trovärdighet är det nödvändigt att lösa de strandade förhandlingarna i svenska FSC.

FSC är viktigt för att utveckla såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga värden i det svenska skogsbruket. FSC är inte bara ett certifieringssystem världen över. Det är framförallt en demokratisk plattform som bygger på att dessa tre värden tillmäts lika stor vikt när skogsbruksstandarden utvecklas. Detta sker i en strukturerad dialog mellan olika intressegrupper, såsom skogsnäringen, rennäringen, fackliga organisationer och miljöorganisationer.

Sveaskog tror på FSC som ett verktyg att skapa långsiktigt hållbara värden i den svenska skogen. Men samarbetet måste fungera bättre än det gjort i revideringen av den svenska FSC-standarden. Det är viktigt att också de svåra frågorna kan lösas inom ramen för FSC.

Inom svenska FSC har förhandlingen om den fortsatta användningen av kemiska snytbaggeskydd i det svenska skogsbruket pågått alltför länge. Frågan har varit aktuell ända sedan den svenska standarden för FSC infördes för tio år sedan. Huvudregeln var då, och är fortfarande, att vi ska bort från gifter i skogsbruket. Nu har dialogen strandat och FSC:s trovärdighet ifrågasätts av miljörörelsen.

Utvecklingen av mekaniska snytbaggeskydd har gått alltför långsamt. Vi förstår miljörörelsen som tappat tålamodet. Men det vore ytterst olyckligt om man skulle känna sig tvingad att kliva av processen just nu.

Omställningen till ett skogsbruk helt utan kemiska skyddsmedel kan börja i stor skala år 2009. Sveaskog med dotterbolaget Svenska Skogsplantor är drivande i utvecklingen av mekaniska skydd och arbetar intensivt med såväl tester av skyddsmetoder som att lösa de tekniska frågorna kring storskalig behandling. Vi tror seriöst på dessa metoder. Sveaskogs plantor kommer att börja behandlas med mekaniskt skydd från år 2009 och vi kommer under de närmast följande åren att kunna lämna kemiska skydd helt. För oss är det självklart att snabbt fasa ut kemiska skyddsmedel från 2009.

När Fältbiologerna i våras valde att kliva av FSC-samarbetet var det med motiveringen att skogsbruket inte lever upp till de naturhänsyn som FSC-standarden anger och att utvecklingen går för långsamt. Sveaskog arbetar aktivt med naturvård på olika sätt. Vi skapar ekoparker om 175000 hektar där ekologin sätts i första rummet, vi kommer under hösten att presentera naturvårdsskogar motsvarande 300000 hektar som vi sätter av på företagets marker för att gynna biologisk mångfald och vi menar att det går att förbättra naturhänsynen i produktionsskogarna vid avverkning. När det gäller naturhänsynen upplever vi att vårt eget FSC-certifierade skogsbruk utvecklats positivt under de senaste åren. Vi är absolut inte felfria, men gläds åt att kvaliteten förbättrats, vilket framkommer i egna och oberoende revisioner. Vår ambition är att i fortsättningen hålla FSC-standard när vi avverkar på uppdrag av andra skogsägare. Vi ser att FSC fått ett starkare fäste på den internationella virkesmarknaden och bedömer att efterfrågan kommer att öka.

Vi förutsätter att alla parter i FSC bidrar till en lösning som gör att vi kan gå vidare i ett samlat FSC, där vi kontinuerligt kan utveckla skogsbruket. FSC är viktigt i Sverige och det innebär också ett stort steg mot ett ansvarsfullt skogsbruk på många andra håll i världen. Det är viktigt att standarden utvecklas och förfinas avseende såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga värden. Få länder kan sägas bedriva ett skogsbruk helt utan kemiska skyddsmedel eller arbeta med

naturhänsyn även i produktionsskogar såsom i den svenska modellen. Vi vill att Sverige ska vara ett föredöme och gott exempel för andra länder. Det måste Sverige som ledande skogsnation ha som ett absolut mål.

Forumet för detta är FSC.

Bo Dockered

styrelseordförande Sveaskog

Gunnar Olofsson

vd Sveaskog

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons