Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svensk biblioteksförening: Vi behöver läsande barn

Annons

Att få lära sig läsa, räkna och skriva ses av de allra flesta som en självklarhet. Så gott som alla inser att läsförmågan är en grundbult för en framgångsrik inlärning i övrigt.

Att kunna finna, läsa och förstå information och text är av avgörande betydelse för att man ska få en så bra start i livet som möjligt. Var och en förstår att det finns ett samband mellan böcker och läsning.

Vi vet att barn som har många böcker omkring sig hemma har bättre läsfärdighet. Vi vet att barn i Sverige dessvärre har allt sämre tillgång till böcker i hemmet. Dessutom använder de biblioteken allt mindre. 1991 svarade 19 procent att de aldrig eller nästan aldrig lånade böcker. Tio år senare hade andelen ökat till 35 procent.

Barns användning av bibliotek har minskat mer i Sverige än i andra länder. Svenska barn läser allt mindre för nöjes skull, tillgången till böcker försämras och biblioteksanvändandet sjunker. En stor internationell studie konstaterar att svenska tredjeklassare har försämrat sin läsförmåga.

För en nation som har ambitionen att konkurrera med kunskap är detta en oroande utveckling men ingalunda en slump.

Trots bibliotekslagens krav saknar 450 000 elever i grundskolan bemannade skolbibliotek. Nära 400 folkbiblioteksfilialer har lagts ned sedan 1990 och bokbestånden på folkbiblioteken minskar. Barn får allt sämre stöd av en fungerande biblioteksverksamhet, samtidigt som kraven på kunskap och kunskapsinhämtning ökar. Kunskapsnationen Sverige haltar.

Som exempel kan Haninge få tjäna. Där är man i färd med att avveckla skolbiblioteksverksamhet i Brandbergen, Jordbro, Tungelsta, Ribby, Vendelsömalm och Lyckeby. Barnens tillgång till böcker och bibliotek ska försämras.

Haninge har skolresultat som borde stämma till eftertanke. Hela 36,3 procent av eleverna har inte uppnått målen i ett, flera eller alla ämnen. Motsvarande siffra för riket är 24 procent. En fortsatt satsning på skolbiblioteken har all chans att göra skillnad.

Skolverket skriver i sin lägesbedömning att forskning visar att biblioteket i skolan har en särskild potential att höja kvaliteten på elevers lärande. Skolverket föreslår att kommunerna utvecklar ett systematiskt kvalitetsarbete inom skolbiblioteksverksamheten.

Det är framåtsyftande och insiktsfullt. Att stänga igen, lägga ner, avveckla och beröva barn skolbibliotek och böcker är det inte.

Niclas Lindberg

Generalsekreterare

Svensk Biblioteksförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons