Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svenska kyrkan: Jo tack, kyrkan mår bra

Annons

Inom trossamfundet Svenska kyrkan finns totalt 25 000 anställda, fördelat på cirka 900 självständiga arbetsgivare i församling/samfällighet. Anställningarna i Svenska kyrkan regleras förutom av lag och avtal även av kyrkoordningen.

Sedan 1989 har nära 40 anmälningar till Jämställdhetsombudsmannen rört Svenska kyrkan. Det är i snitt drygt två om året. Svenska kyrkan har historiskt sett haft en könssegregerad organisation. Prästyrket gjordes inte tillgängligt för kvinnor förrän 1958. I dag arbetar vi aktivt för jämställdhet. I Västerås nio pastorat styrs fyra av en kvinnlig kyrkoherde. Om vi ser på församlingsprästerna så är fördelningen 23 kvinnor och 13 män.

Trenden när det gäller utträden ur kyrkan är att de minskar. Många är de som tidigare påverkats av lobbyister och mediedrev. Vissa har ångrat sig och åter blivit medlemmar i kyrkan.

När det gäller ansvaret att förvalta kyrkomedlemmarnas pengar så följer Svenska kyrkan i Västerås en etisk policy där aktieplaceringar regelbundet ses över. Vi väljer aktivt bort placeringar som gränsar till handel med till exempel vapen och olja. Det kan handla om aktier i företag som Saab och Volvo, där både flygplan och lastbilar kan användas som redskap i krig.

Vi som arbetar i Svenska kyrkan är också människor som delar det samhällsklimat och de grundvillkor som gäller för oss alla. Ser man till helheten så är kyrkan en spegel av allt som ingår i samhället i övrigt. Att som kyrka vilja det goda, och kämpa för bättre villkor, handlar inte om att kyrkans människor är perfekta utan om en vilja att göra något åt situationen, att se en möjlig och bättre "värld" för alla.

Den 20 september 2009 är det kyrkoval. Genom valet har alla som tillhör Svenska kyrkan möjlighet att vara med och forma framtidens kyrka. Det är medlemmarna som väljer ledamöter till de styrande organen.

Jerker Alsterlund

kontraktsprost

Pia Strand Runsten

kommunikatör Svenska kyrkan, Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons