Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svenska kyrkan vill vara fortsatt öppen för alla

Annons

Svenska kyrkan vill inte, och ska inte, ha en prislista där människor betalar inträde för att besöka en kyrka eller för att samtala med en präst.

När människor kommer till kyrkan, i glädje eller sorg, frågas inte efter medlemskap. Ingen ifrågasätter heller människors rätt att delta i olika aktiviteter. Det skulle vara helt främmande. Men detta är endast möjligt genom att medlemmarna betalar sin del via kyrkoavgiften.

Varför ska den som kanske inte ens tror på Gud, än mindre deltar i kyrkans aktiviteter, vara med och betala?

Den största delen av kyrko-avgiften går till den lokala församlingen. På så sätt kan våra kyrkor vårdas, bevaras och fortsatt finnas som ett andrum i tillvaron. De välskötta församlingskyrkorna är den naturliga platsen för dop, vigsel och begravning.

Hela det kulturarv som domkyrkan förvaltar av både kyrkomusik och gamla kulturskatter kräver stora ekonomiska insatser. Kyrkans diakonala arbete är välkänt och livsnödvändigt för många av samhällets mest utsatta människor, men det är inte gratis.

Kyrkoavgiften gör det möjligt för kyrkan att finnas med som stöd vid olyckor och katastrofer.

Den som tycker att alla människor har ett lika stort värde, som inte vill att våra kyrkor ska säljas ut till andra verksamheter och som vill bidra till att utrota hungern och fattigdomen i världen, har tre starka skäl till att fortsätta vara medlem i Svenska kyrkan.

Det finns dessutom många, många fler anledningar till att runt 7 miljoner människor väljer att stanna kvar som medlemmar.

Svenska kyrkan har ett omfattande internationellt arbete. En del av kyrkoavgiften går till katastrofinsatser, långsiktigt bi-stånds- och fredsarbete i utvecklingsländer och aids-bekämpning samt opinionsbildning.

Svenska kyrkan har cirka 40 församlingar runt om i världen som välkomnar studenter, turister, sjömän och utlandsanställda svenskar. Genom sitt ekumeniska engagemang arbetar kyrkan mot trafficking och könshandeln i Europa och Asien.

Som kyrkoherde ser jag att antalet utträden kulminerar under hösten för att slippa betala kyrkoavgift det kommande året. Det är tråkigt, men självklart respekterar jag dem som väljer att lämna kyrkan.

Min oro gäller vilka konsekvenser ett minskat medlemsantal kommer att få i framtiden för våra verksamheter och framförallt för alla de människor som behöver kyrkans hjälp och stöd i olika situationer.

Konsekvenserna av ett minskat medlemsantal skulle kunna bli att Svenska kyrkan måste upprätta en prislista för olika aktiviteter. Alternativet är att minska utbudet, att till exempel inte kunna ge familjerådgivning till par i kris, att vi måste stänga kyrkobyggnader och dra in på musiken i kyrkan.

Vi kommer inte i samma utsträckning som i dag att kunna ha präst på skolor och högskolan eller arbeta med sjukhuskyrkan.

Detta är ett scenario som jag inte vill uppleva och jag är övertygad om att de allra flesta känner likadant.

Att människor lämnar Svenska kyrkan beror oftast på att den inte känns relevant för dem personligen. De upplever att de inte delar kyrkans tro på Gud och många tror att kvinnoprästmotståndet är utbrett och det vill man ta avstånd från.

Men man måste inte ha en speciell relation till kyrkan eller tro på ett särskilt sätt för att vara med, utan Svenska kyrkan vill vara öppen för alla.

Motståndet mot kvinnliga präster ges ibland stort utrymme i media, men är i verkligheten mycket litet. Svenska kyrkans hållning är glasklar.

Prästämbetet Svenska kyrkan är öppet för män och kvinnor. Personer som inte kan samarbeta med kollegor oavsett kön, kan inte prästvigas eller bli kyrkoherdar och arbetsledare.

En av kyrkans grundpelare är att alla människor har rätt till ett värdigt liv. Det gäller såväl människor i livets slutskede som när bostadslösheten eller fängelse-domen är ett faktum.

För mig, vore det otänkbart att ta betalt av samhällets svagaste grupper för att kunna ge stöd till dem. Att jag inte behöver ta betalt, är tack vare den soli- dariska kyrkoavgiften från alla tillhöriga.

Margarethe Isberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons