Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige behöver fler företagare

Annons

Vad är trygghet för dig? Kanske att ditt yngsta barn har det bra på förskolan eller att din åldrande förälder blir väl omhändertagen på kommunens ålderdomshem. Kanske att ditt något äldre barn kan fortsätta med sitt fritids-intresse eller att du själv får möjlighet att omskola dig.

Oavsett hur du svarar på frågan ligger det nära till hands att svaret innehåller något som vi i dagligt tal kallar för välstånd.

Ett välstånd som vi ägnar mycket tid åt att bekymra oss över, diskutera lösningar för och fundera på hur det bäst bör organiseras. En uppgift som kan tyckas ganska angenäm. Den utgår från att resurserna är givna och vad som behövs är bara ett tillräckligt raffinerat system som kan svara mot allas behov. Men är det verkligen så?

I själva verket är sambandet ganska enkelt. Ett utvecklat väl-stånd kräver en tillväxt i vår samlade ekonomi. Det vi vill konsumera måste vi först arbeta ihop. Tillväxten får vi genom ett ökat företagande, genom att de befintliga företagen växer och att fler nya företag kommer till.

Vill vi att förskolan ska fungera, att ålderdomshemmet ska erbjuda trygghet, att simhallen eller ridhuset ska byggas eller att vuxenbildningen ska ha plats även för dig krävs det fler och växande företag.

Därför borde detta vara den stora frågan i dag och framöver.

Företagarnas och företagens villkor är den enskilt viktigaste

frågan inför årets riksdagsval. Löser vi den på ett bra sätt kan vi sedan gå över till den angenäma diskussionen om hur resurserna ska fördelas.

När vi tittar på situationen i dag finns det anledning att känna oro. Andelen företagare av den arbetsföra befolkningen i Sverige växer inte, utan ligger still på en internationellt sett mycket låg nivå. Samtidigt vet vi att inte mindre än 180 000 företagare når pensionsåldern inom tio år.

Var fjärde företagare i Sverige är född på 1940-talet, vilket är fler än bland övriga sysselsatta. Till det ska läggas att enligt beräkningar från Nutek, skulle nyföretagandet behöva öka med 10 000 företag per år, enbart för att kompensera för bortfallet av arbetstillfällen som de stora företagens strukturrationaliseringar ger upphov till.

Sverige behöver med andra ord betydligt fler företagare.

Vad är det då som gör att svenskarna inte väljer eget företagande i större utsträckning än i dag? Det enkla svaret är att i den kalkyl som var och en gör för sin egen framtid framstår inte ett eget företagande som tillräckligt lockande. De risker som följer av ett företagande vägs inte upp av den förtjänst som kan förväntas följa.

Tänk er en klassisk våg. I den ena skålen finns nedsidan, risken. Det handlar om att du som företagare får räkna med att riskera den egna ekonomin i form av till exempel eget satsat kapital men också med privata säker-heter för krediter till företaget.

Vidare får du räkna med att arbeta mycket, betydligt mer än som anställd, oftare känna oro och ha svårare att ta ut ledig-heter. Till det ska läggas regelverket som i vissa fall innebär att du riskerar att bli brottsling om du skulle råka göra fel.

Skulle vi stanna där skulle ingen vettig människa vilja bli företagare. Som tur är finns den andra vågskålen, förtjänsten. Det vi finner där är i första hand friheten. Möjligheten att få förverkliga den idé som man burit på. Möjligheten att få göra "sin grej" utan att behöva inordnas i en stel byråkrati eller hierarki.

Den vikt som friheten representerar ska inte underskattas.

För många räcker det. Men som vi konstaterat ovan så räcker det inte för tillräckligt många.

Vågen väger ojämnt. Vi behöver fylla på med ytterligare vikter för att nå jämvikt. En sådan borde vara att tillåta företagare att få behålla en större del av den vinst som kan skapas i företaget. Det är viktigt inte minst mot bakgrund av att i de undersökningar som görs om varför inte fler blir företagare brukar det förväntade ekonomiska utfallet vara en återhållande faktor.

Att propagera för förändringar som leder till att fler vill bli företagare kan tyckas vara en självklarhet när det kommer från oss. Men ska vi kunna skapa den trygghet som vi alla vill ha måste företagandets villkor bli en angelägenhet för alla.

Ove Jansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons