Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige saknar aktiv bostadspolitik!

Annons

Samhället har förändrats radikalt under de senaste decennierna. I dag bor en stor del av storstadens människor i ensamhushåll i förhållande till riket i övrigt. Ett stort utbud av boendet i Stockholm är dessutom övernattningslägenheter för boende från annan ort. Förändringar i familjesituationen eller i arbetslivet bidrar till perioder av ensamboende och ofta till sämre ekonomi. Det finns ett minimum av boendealternativ och frågan är om bostadsmarknaden över huvud taget svarar upp mot de krav som dagens samhälle kräver.

Bostadsmarknaden har inte lyckats fånga den superurbana livsstil som allt mer slår igenom i samhället och därav följer den skakiga situationen på bostadsmarknaden. Det finns en tydlig ovilja att underhålla fastighetsbeståndet. Till detta kommer labila energipriser, ett osäkert ränteläge och en ovilja att investera i högriskprojekt som byggandet i dag anses vara. Den urholkning av välfärdssystemen som nu sker innebär också att marknaden inte fungerar som förr. Vi måste ta hänsyn till faktorer som människors vilja att bo nära vatten, samtidigt som klimatförändringarna talar för annat bebyggelsemönster.

Den enskilde som ska betala notan har dessutom kortare tid på sig i arbetslivet att betala sitt boende. Vår utbildningstid är längre och vi pensionerar oss allt tidigare. Frågan är om vårt sätt att leva, våra fysiska förutsättningar och yttre omständigheter kan förändras så att vi uppnår ett mer mänskligt samhälle att bo i.

Ett samhälle måste planeras utifrån en vision och då är helhetssynen på samhället nödvändig. Bostadsfrågan är en social rättighet och vi ska ha frihet att välja vårt boende. I ungdomsåren lockar storstäderna och när vi har bildat familj vill vi ofta ha en lugnare tillvaro nära naturen och som äldre uppskattar vi närheten till service. Detta ställer krav på samhällsplaneringen.

Dagens superurbana samhälle tvingar mer eller mindre in alla till storstaden och detta skapar såväl sociala som ekonomiska problem. Samtidigt drar Regeringen med aktivt bistånd av såväl byggföretag och banker alltför ofta undan mattan för kommuner utanför storstäderna att kunna utvecklas. Statens engagemang i bostadsmarknadens utveckling måste stärkas eftersom den yttersta marknadsmekanismen inte klarar av att motverka den superurbana utvecklingen.

En väg att motverka denna utveckling är att underlätta för oss att kunna bo på en ort och ha arbete på en annan. Detta kan innebära dubbel bosättning för den enskilde, något som vi ska bejaka i vårt skattesystem. Det kräver också ett kommunikationssystem som fungerar rationellt, något som saknas i dag. En annan och ofta kritiserad åtgärd, men ändå nödvändig, är att flytta statliga arbetstillfällen från storstaden. Det innebär en förstärkning av samhällen som blir etableringsort.

Regeringen väljer den andra vägen och fortsätter att koncentrera huvuddelen av tillväxten inom den statliga sektorn till storstaden. Detta visar tydligt regeringens oförmåga att bedriva en aktiv regionalpolitik.

Den ständiga strukturomvandlingen i samhället kräver planering. Om en regional arbets- och boendemarknad ska fungera behövs en samordnad regional planering, och jag anser att vi som bor i Mälardalen skulle må bra av en gemensam regional planering. På samma sätt behöver vi ha en aktiv nationell bostadspolitik, ett aktivt bostads- och planeringsdepartement och en aktiv bostadsminister.

Dagens halvmesyr har knappast rosat utvecklingen! Regeringen och dess stödpartier har knappast visat framfötterna på området. Inom centerpartiet är vi beredda att förverkliga en social bostadspolitik som utgår från människors förutsättningar och önskemål. Syftet är att ge alla bygder förutsättningar att leva, en målsättning som borde vara naturlig i alla sammanhang men tyvärr inte är det. Därför behövs nytänkande!

JÖRGEN JOHANSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons