Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverre Haukeland: Det är kraftbolagen som bestämmer

Annons

Sven Jansson skriver i en debattartikel att det bör byggas fler kärnkraftverk i Sverige. Det är lätt att hålla med men ett problem är att han utgår ifrån ett förlegat tänkande då han anser att staten tillsammans med ett par kraftbolag borde investera i nya kraftreaktorer.

Vi lever nu i en tid av avreglering där staten inte skall göra direkta marknadsingripanden utan ta ansvar för stamnätet och elmarknadens spelregler.

Det fanns en tid då staten genom sitt Vattenfallsverk och koncessioner till mindre kommunala och privata kraftbolag styrde elektrifieringen av Sverige men det var i början och mitten av 1900-talet. Då man efter andra världskriget började satsa på "atomenergi" gav riksdagen staten monopol på utvecklingen av den nya energikällan. Man valde att satsa på kraftproduktion i tung-vattenreaktorer som även skulle ge möjlighet till att producera vapenplutonium, den så kallade svenska linjen. Detta var den första av tre faser i utvecklingen.

Genom att den svenska linjen misslyckades tekniskt och ett parallellt politiskt beslut om att inte satsa på svenska kärnvapen gav staten upp sitt monopol. Det var då den privata kraftindustrin tog över initiativet. Detta var inledningen till en mycket framgångsrik utbyggnad av kärnkraften i Sverige, en andra fas i utvecklingen.

Initiativet kom först från en grupp privata och kommunala kraftbolag. De beställde ett första kärnkraftblock i Oskarshamn av Asea år 1965. Sedan kom ytterligare två block i Oskarshamn och två i Barsebäck.

Kärnkraften sågs ännu av regeringen som "en hörnsten i den framtida energiförsörjningen" och Sverige fick en aktiv närings-politik på detta område, vilket bland annat ledde till bildande av det halvstatliga Västeråsföretaget Asea-Atom (som nu är den svenska delen av Westinghouse). I konkurrens med utländska leverantörer fick företaget beställningar av några kärnkraftblock i Ringhals och Forsmark, där Vattenfall är dominerande ägare.

Mitt under denna stora utbyggnad blev kärnkraften en politisk stridsfråga, som dels påverkade kampen om regeringsmakten och dels ledde till marknadsingripanden genom ny lagstiftning. Vi fick flera egendomliga lagar som Villkorslagen, Tankeförbudslagen och Avvecklingslagen. Lagstiftningen har visat sig uddlös. Stoppet av de två blocken i Barsebäck löstes förhandlingsvägen genom att Sydkraft, det vill säga dagens Eon, av staten kompenserades med stort delägande i Ringhals.

Nuvarande tredje fas i den svenska kärnkraftens utveckling inleddes på 1990-talet med en ny konkurrenslag och avregleringen av elmarknaden. Inför dessa förändringar bolagiserades Vattenfall men har inte privatiserats. Till följd av avregleringar i många länder har en våg av privatiseringar och internationaliseringar av företagen svept över världen. Detta har lett till stora förändringar i ägandet av svensk och utländsk kraftindustri. Största ägare av kärnkraftverken är idag de tre stora elbolagen. Ringhals ägs gemensamt av Vattenfall och Eon, Oskarshamn av Eon och Fortum, medan Vattenfall dominerar i Forsmark.

Det är olagligt att planera för att bygga nya kärnreaktorer i Sverige. Däremot nyinvesterar de tre kraftbolagen stort i befintliga kärnkraftverk, i syfte att höja säkerheten, öka livslängden och öka eleffekten. De svenska reaktorernas drifterfarenheter pekar mot en livslängd på 50-60 år. Därmed torde de flesta blocken kunna finnas kvar till omkring år 2030.

Det enda land i Europa som just nu bygger ny kärnkraft är Finland. På kraftbolaget TVO:s hemsida kan man läsa att investeringen i det nya blocket Olkiluoto 3 uppgår till närmare tre miljarder euro och är den största industriella investeringen i Finlands historia. Det politiska godkännandet i Finland kom tack vare en samordning av kärnkraftplanerna med en lösning av avfallsfrågan och ett nationellt program i klimatfrågan.

En förutsättning för att bygga ny kärnkraft i Sverige är en samordnad industriell och politisk process liknande den finska. Men det är kraftbolagen som måste göra investeringarna. De statliga monopolens tid är över.

SVERRE HAUKELAND

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons